< Terug naar de homepage English

Mission Related Investment (MRI)

Bedrijven in Nederland die bedrijfskapitaal zoeken, kunnen ook bij Start Foundation terecht. Belangrijk selectiecriterium naast het gebruikelijke economische is het raakvlak met onze missie: mensen aan het werk hebben c.q. aanstellen voor wie een baan niet altijd vanzelfsprekend is. Mission Related Investment is een relatief nieuwe activiteit van Start Foundation. In plaats van het vermogen van de stichting op de bank te zetten en alleen de rente te gebruiken, wil Start Foundation ook het vermogen ‘aan het werk zetten’. Dat dient sociale en financiële waarde op te leveren. Bedrijven die in de praktijk laten zien dat ze mensen kansen bieden ongeacht hun afkomst, leeftijd, handicap, opleidingsniveau enzovoorts, kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning. Bedrijven die belangstelling hebben voor deze bijzondere bedrijfsfinanciering, kunnen contact opnemen met ons.


MRI-criteria Start Foundation [1]

 

Bedrijven

-       dienen aantoonbaar open te staan voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt;

-       alle bedrijfstakken;

-       volwassen ondernemingen;

-       niet-beursgenoteerd;

-       gevestigd in Nederland.
 

Transacties

-       risicomijdend (leningen) en risicodragend (private equity);

-       groei-/werkkapitaal;

-       financiering van overnames;

-       management buy-outs.
 

Bedrijfsprofiel

-       minimaal drie jaar operationeel;

-       bewezen levensvatbaarheid;

-       > 25 - < 250 werknemers.
 

Investeringsomvang

-       investeringen van € 250.000,00 tot € 1.000.000,00;

-       add-onkapitaal beschikbaar;

-       grotere investeringen met co-investeerders.
 

Lees hier het verhaal van Only for Men, de herenmodeketen met een personeelsbeleid dat afwijkt van dat van de doorsneemodewinkel. Start Foundation investeerde mede daarom in het nieuwe winkelconcept in Reusel.

 

Informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen via tel. 040-246 18 50. Geef daarbij aan dat het gaat om MRI.

 


[1] Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 

Cookie Controlx

Start Foundation gebruikt Google Analytics.

Lees meer