< Terug naar de homepage English

Nieuws

College Parallelle arbeidsmarkt 5 april 2018

Wilthagen en Verhoeven pleiten voor een radicale ommezwaai

“We moeten ophouden om mensen die niet meer volledig productief kunnen zijn, door de voordeur van bedrijven te duwen", pleit Jos Verhoeven in de media. “Richt een maatschappelijk detacheringsbureau op, zodat werkgevers arbeidsgehandicapten en andere kwetsbare werknemers kunnen inhuren tegen een goed salaris en waarbij de arbeidsvoorwaarden goed geregeld zijn.” Lees er meer over in dit opinie-artikel in Trouw. Een maatschappelijk detacheringsbureau is een van de ideeën voor de ‘parallelle arbeidsmarkt’ waarover u in deze nieuwsbrief meer leest.

Lees verder Wilthagen en Verhoeven pleiten voor een radicale ommezwaai
Nieuwsbrief 27 maart 2018

Nieuwsbrief 27 maart 2018

De Nederlandse economie draait op volle toeren. De vacaturebranche spint er garen bij. De vooruitzichten voor mensen in het souterrain van de arbeidsmarkt blijven echter broodmager. Ben je een laagopgeleide senior, arbeidsgehandicapt of ex-gedetineerd, dan ben je zogezegd ‘de klos’. Alleen met een radicale verandering van de Nederlandse arbeidsmarkt komt er weer perspectief voor deze grote groep mensen. De ‘parallelle arbeidsmarkt’ is zo’n radicaal en innovatief idee. Geestelijk vaders prof. dr.Ton Wilthagen (Tilburg University) en Jos Verhoeven (Start Foundation) delen hun visie. Wees erbij op donderdag 5 april in de Verkadefabriek in ’s-Hertogenbosch, verzeker je nu van een van de laatste plekken.

Lees verder Nieuwsbrief 27 maart 2018

Werkzoekende 50-plusser omgeschoold naar de techniek

Talent4Service, UWV en Start Foundation willen in 2018 en 2019 minimaal 150 laagopgeleide 50-plussers duurzaam aan het werk krijgen. Het project Weer aan het Werk richt zich op werkzoekenden met en zonder uitkering, en biedt hen een omscholingstraject aan zodat zij aan de slag kunnen in veelal technische beroepen.

Lees verder Werkzoekende 50-plusser omgeschoold naar de techniek

Nieuwsbrief 22 februari 2018

In onze campagne www.maakerwerkvan.nu worden mensen met een arbeidshandicap uitgenodigd aan te geven in welke branche en/of bij welk bedrijf zij graag aan de slag zouden willen gaan. Die wensen om te ‘daten’, komen bij die werkgevers terecht, en dan is het de bedoeling dat beide partijen met elkaar in gesprek raken. Niet om meteen banen weg te geven. Wel om in de juiste netwerken terecht te komen. Zo helpen we mensen die uit eigen beweging in actie willen komen. Daar is alle hulp bij gewenst. Wij verzoeken je dan ook de campagne zo veel mogelijk onder de aandacht te brengen via de kanalen en social media die je gebruikt. En geef vooral ook zelf iemand een duwtje in de rug!

Lees verder Nieuwsbrief 22 februari 2018

De Volkskrant onthult makers campagne Maakerwerkvan

Amsterdam, 9 februari 2018 – De Volkskrant maakte vandaag bekend dat maatschappelijk investeerder Start Foundation de afzender is van de campagne `maakerwerkvan.nu’, die sinds vorige week in diverse media te zien is. De publiekscampagne is erop gericht om de 1,7 miljoen mensen met een arbeidshandicap in Nederland meer en betere kansen op de arbeidsmarkt te bieden. Aanvankelijk wilde Start Foundation haar identiteit als afzender niet prijsgeven. Het zou afleiden van de boodschap. Na de onthulling in de Volkskrant vandaag, is dit niet langer ‘geheim’. Overigens meldde diezelfde krant dat de campagne bijna zes ton zou kosten. Dat is onjuist. Start Foundation trokhiervoor nog niet de helft uit. Ondanks een aantrekkende economie, nota’s, wetten en oeverloos gepraat schiet de arbeids(re-)integratie van mensen met een arbeidshandicap geen moer op. Centraal in de campagne staat een spot waarin mensen met een arbeidshandicap massaal de straat op gaan om hun recht op werk op te eisen. Het filmpje verwijst aan het einde naar de website www.maakerwerkvan.nu, waar mensen met een arbeidsbeperking en werkgevers met elkaar in contact kunnen komen. Sinds de lancering eerder deze week, hebben al ruim 80 mensen een wens ingeleverd en komen de eerste matches op gang. De wensen zijn zeer divers en afkomstig uit heel het land. De campagne is in nauwe samenwerking met mensen met een arbeidshandicap gemaakt, en deze zijn ook betrokken in het vervolg van de campagne. Bedrijven zijn nog wat kopschuw om wensen in te willigen. Wellicht dat nu de afzender bekend is geworden, eventuele koudwatervrees kan worden weggenomen. www.maakerwerkvan.nu is geen platte sollicitatie- of vacaturesite, maar een ‘datingsite’ waar de eerste stappen gezet kunnen worden om dit enorme potentieel beter te benutten. Een soort van ‘nudging’: een duwtje in de goede richting. Bijvoorbeeld doordat bedrijven hun deuren openen om in gesprek te gaan met mensen met een arbeidsbeperking. En zo over en weer misverstanden en onbegrip weg te nemen en netwerken te openen. In Nederland wonen minstens 1,7 miljoen mensen met een beperking. Dat zijn bijvoorbeeld mensen in een rolstoel, maar ook mensen die doof, slechtziend of blind zijn, of die een verstandelijke of psychische beperking hebben. En ook mensen met dyslexie, taalproblemen, autisme of een chronische ziekte hebben vaak een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Het vinden van werk is een grootprobleem. Zo hadden mensen met een beperking volgens een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) eind 2017 twee keer zo vaak geen werk als mensen zonder beperking. Werkgevers zijn vaak terughoudend om mensen met een arbeidshandicap in dienst te nemen. Onbekend maakt onbemind. Of ze willen wel, maar vervolgens worden er geen concrete maatregelen genomen om dat ook mogelijk te maken. Ook door de overheid worden niet genoeg banen gecreëerd. Het is de hoogste tijd dat we daar werk van gaan maken. “We willen op deze wijze iedereen attenderen op dit probleem en uitnodigen mee te werken aan concrete oplossingen. We halen het probleem op deze wijze uit de bestuurskamers en gooien het op straat. We zullen bedrijven ook gericht benaderen om wensen in te willigen, en dan zetten we best wat druk. De tijd van praten over, is wat ons betreft voorbij”, aldus directeur Jos Verhoeven van Start Foundation. Start Foundation sprong met het zogeheten Stoutfonds eerder in de bres voor jongeren die geen stages mochten lopen, en voor jongeren met autisme die op roc-scholen geweigerd werden. Bekijk de spot op YouTube: https://youtu.be/fUm3iq0zXes.

Lees verder De Volkskrant onthult makers campagne Maakerwerkvan

Onze focus

Meer kansen en banen, minder drempels voor mensen die kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt.

Bekijk onze focus

Wat doen we niet

Activeren en opleiden zonder vooruitzicht op een baan. Het moet werk opleveren of uitzicht daarop.

Bekijk wat we niet doen

Cookie Controlx

Start Foundation gebruikt Google Analytics.

Lees meer