2019 Maatschappelijke investeringen

Maatschappelijke investeringen

Doel 2017-2025

In 2025 willen we met onze activiteiten 150.000 mensen die langs de kant staan, bereikt hebben. Dat kan zijn door banen voor hen te realiseren, hun positie op de arbeidsmarkt te verstevigen of door een match tussen werkzoekenden en werkgevers tot stand te brengen. En door kaders los te laten, verandering op gang te brengen, ons in het publieke debat te mengen en de politieke agenda te beïnvloeden. Dit willen we als maatschappelijk ontwikkelaar realiseren. We gaan steeds meer initiatieven zelf op touw zetten. Dit is ook terug te zien in onze bestedingen (toekenningen). Bestedingen zijn de directe cash-outbijdragen, maar wij moeten niet louter op de traditionele filantropiewerkwijze bezien worden. Met andere woorden: onze directe geldelijke uitgaven aan initiatieven vertellen slechts een klein deel van ons verhaal. Onze zogeheten niet-financiële steunverlening is deels inherent aan het uitvoeren van programma’s en omvat de bijdragen in gratis werkzaamheden aan derden waarvoor wij de kosten dragen. Een accurate, verifieerbare becijfering daarvan hebben we vooralsnog niet beschikbaar.  

In 2019 is in totaal 1.780.221 euro toegekend aan maatschappelijke initiatieven, waarvan 77,5% aan de vier speerpunten binnen onze strategie: 1.101.007 euro betrof innovatiedonaties en 679.214 euro innovatiekredieten. Voor meer informatie zie Toekenningen 2019

Verdeling toegekende bedragen per investeringslijn in 2019

De arbeidsmarkt draait om vraag, aanbod en matching. Hierbinnen stimuleren we initiatieven die onze doelstelling dichterbij brengen. Een voorbeeld hiervan is Happy Bakery, een 50/50 joint venture tussen Happy Tosti en biologische bakkerij Lekker Brood. In een nieuwe bakkerij en restaurant in Den Haag willen zij 30 tot 50 jongeren met een arbeidsbeperking een werkplek bezorgen. Deze initiatieven vallen in bovenstaande verdeling onder ‘Overig’.

In 2019 zijn 42 initiatieven die in het verleden een donatie of krediet verkregen, afgesloten. Daaronder het project Werkboeren van Stichting Plattelands Jongeren. Via kleinschalige pilots is aangetoond dat er mogelijkheden zijn voor werk op de boerderij voor Wajongeren. We zijn verheugd dat zuivelcoöperatie FrieslandCampina met Werkboeren dit initiatief op vergelijkbare wijze voortzet. Met het project Inclusief Ondernemen kunnen hun leden-melkveehouders Wajongeren aan een duurzame baan helpen. Ook onze betrokkenheid bij Dress for Success is afgesloten. Deze vrijwilligersorganisatie levert een waardevolle bijdrage aan het sollicitatieproces van werkzoekenden met een kleine portemonnee. Onze rol leidde echter niet tot de gewenste vernieuwing van de formule en het ontwikkelen van een passend verdienmodel. Ook een partnership met een modeketen kwam niet van de grond. Dress for Success past daarom niet meer bij onze strategie.

In de MRI-portefeuille hebben we o.a. de kredietverlening aan de Bonheur Horeca Groep afgesloten, na volledige terugbetaling van de lening. Volgens de ondernemer heeft de samenwerking bijgedragen aan het denken over inclusiviteit binnen de onderneming. Het onderwerp staat nu hoger bij het bedrijf op de agenda. De samenwerking met Prins Heerlijk en R-Newt (Tilburg), waarin zij jongeren zonder startkwalificatie opleiden tot kok of gastheer mbo-niveau 1, zijn hier voorbeelden van.

We zijn blij te kunnen vermelden dat er in 2019 geen nieuwe bijzonder beheer-dossiers zijn gekomen.