2019 Pers & Publicaties

Start Foundation zet veel in op de bestrijding van discriminatie en het creëren van nieuw werk voor hen die nu niet aan de bak komen. Daarmee beoogt de maatschappelijk ontwikkelaar systeemveranderingen op gang te krijgen. We doen dat door middel van twee majeure programma’s. Beide trokken in 2019 nogal wat aandacht en waren ook onderwerp van eigen publicaties.

Open Hiring als antwoord op discriminatie aan de poort is door ons gestart eind 2016. In de jaren daaropvolgend werd onderzoek gedaan en werden voorbereidingen getroffen voor proeven in Nederland. 2019 was het jaar van de operationalisering van Open Hiring in Nederland. Een nieuwe manier van personeel aannemen, waarbij cv, sollicitatiebrief en arbeidsverleden geen rol meer spelen. Kandidaten zetten hun naam op een vacaturelijst en wie het eerst komt, het eerst maalt. In maart ging het eerste bedrijf volgens dit principe werken: MamaLoes in Goirle. Het baanbrekende initiatief trok direct de aandacht van de media en er verschenen de nodige artikelen over MamaLoes en de ‘baan zonder sollicitatiegesprek’. In de maanden daarna werd dat niet anders, toen Chain LogisticsECCO LeatherKleywegen en de Koekfabriek volgden.

Open Hiring vraagt ook iets van een werkgever, aldus directeur Loes de Volder van MamaLoes in een artikel dat verscheen in het AD: “Het is eng, nee, spannend moet ik zeggen, want je weet niet wie je krijgt, maar je gaat ze wel aannemen.” Ze benadrukt dat MamaLoes gewoon een commercieel bedrijf is, maar dat het ‘mensen willen helpen’ in de bedrijfscultuur zit.

De Volkskrant had het in juni 2019 over ‘een lief experiment’. Rob Jansen, directeur bij Chain Logistics (zie bovenstaande foto), gaf in deze krant toe dat hij zijn nieuwste medewerker zonder het Open Hiring-principe wellicht niet had aangenomen. Een voorbeeld hoe neuspiercings en tatoeages, evenals andere uiterlijke kenmerken, onbewust onze keuzes kunnen beïnvloeden. Ook de NRC maakte in mei 2019 een reportage over dit ‘first come, first serve’-principe. In dit artikel werd het verschil aangetoond tussen de Nederlandse interpretatie, en die van Greyston in New York, waar Open Hiring is ontstaan en al ruim dertig jaar succesvol wordt toegepast. In Amerika hoor je niet op de wachtlijst thuis als je al ander werk hebt. In Nederland geldt deze restrictie niet.

Ook via de televisie kwam het nieuws van Open Hiring de huiskamers binnen. EenVandaag maakte bijvoorbeeld een item over Open Hiring-kandidaat Corné (zie eerste foto) bij MamaLoes. Hij was de allereerste persoon in Nederland die via dit concept aan de slag ging, na tien jaar werkloos te zijn geweest. Rob Jansen van Chain Logistics verscheen bij RTLNieuws op tv.

Ook op radio waren programmamanager Ingeborg Zwolsman en Open Hiring-ondernemers regelmatig te horen. Rob Jansen legde in het NPO1-programma ‘Langs de lijn en omstreken’ uit wat de rol van de Life coach is, en hoe die eventuele (privé)belemmeringen die werk in de weg kunnen staan, wegneemt. De podcast ‘Werkverkenners’ van BNR Nieuwsradio benadrukte dat je bij Open Hiring zelf besluit of je het werk aankunt, en niet de werkgevers, zoals bij de klassieke manier van solliciteren. Deze podcast, waarin o.a. Ingeborg Zwolsman en Loes de Volder aan het woord zijn, was de best beluisterde podcast van dit programma in 2019.

Jos Verhoeven en Fabian Dekker plaatsten Open Hiring in juli 2019 in Trouw in een breder perspectief met hun artikel: ‘Selecteer werknemers op capaciteit’.

In 2019 hebben we ons in de media hard gemaakt voor een arbeidsmarkt met eerlijke kansen voor iedereen. In een opiniestuk in het Eindhovens Dagblad pleitte directeur Jos Verhoeven ervoor om flexwerkers meer perspectief te bieden. De kloof tussen slecht betaald flexwerk en goed betaalde banen moet worden gedicht door een fundamenteel andere aanpak. We denken aan een maatschappelijk flexbedrijf dat mensen op fatsoenlijke condities duurzaam in dienst neemt en naar het werk toebrengt. Dit denken komt ook naar voren in een opiniestuk voor de ABU, waarin Verhoeven aangeeft: “We moeten de betekenis van werk veranderen en zakelijke businesscases combineren met maatschappelijke.” Ook in zijn interview met Sprank geeft hij aan dat er weeffouten zitten in de Nederlandse arbeidsmarkt en dat dit anders moet en kan. Hij benadrukt dat er voor iedereen ruimte is om mee te doen op de arbeidsmarkt en van waarde te zijn. “Mijn ideaal is om een maatschappelijke onderneming op te richten die al deze flexwerkers, plus alle mensen met een bijstands-, WW- of arbeidsongeschiktheidsuitkering, in dienst neemt. Met een fatsoenlijk loon, fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en voldoende zekerheid. Vanuit deze onderneming worden de mensen naar vermogen ingezet bij bedrijven of de overheid, die daarvoor uiteraard een vergoeding betalen.”   

In Nieuwe zekerheden in onzekere tijden, een publicatie van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, wordt het idee van de parallelle arbeidsmarkt verder uiteengezet. Auteurs Jos Verhoeven, Ellen van Wijk en Fabian Dekker stellen hier hoe mensen die nu aan de zijlijn staan, weer meer perspectief kunnen krijgen. Meedoen is belangrijk voor mens én maatschappij. De overheid wil mensen in reguliere banen aan het werk. Maar het huidige re-integratiebeleid biedt veel mensen te weinig houvast en het bedrijfsleven zit ook niet op deze mensen te wachten. Tijd dus om anders naar werk te kijken. Hoewel het idee van de parallelle arbeidsmarkt inmiddels door veel mensen positief wordt ontvangen, zien de auteurs nog drie uitdagingen.

Ten eerste de vraag: welke maatschappelijke problemen kunnen we oplossen door het creëren van nieuwe banen? Hiertoe hebben we in de zomer van 2019 een onderzoek laten uitvoeren door I&O Research onder ruim 1.000 Nederlanders. Lees meer hierover bij Onderzoek & Impact. Ten tweede de uitdaging wie deze constructie gaat betalen. Wij zijn van mening dat een cocktail van uitkeringsmiddelen, loonsomdelen van opdrachtgevers en derdenbijdragen, zowel besparingen op publieke middelen als nieuwe betaalde banen opleveren. De laatste uitdaging is een passende publiek-private structuur te ontwikkelen voor samenwerking en werkgeverschap. Het boek Nieuwe zekerheden in onzekere tijden kan hier worden besteld.

De parallelle arbeidsmarkt wordt door Menno Fenger ‘sympathiek, maar ontoereikend’ genoemd in zijn stuk Basisbaan en P-markt in Tijdschrift de Helling van Wetenschappelijk Bureau GroenLinks in september 2019. Hij geeft aan dat de problematiek van uitsluiting op de arbeidsmarkt veelvormig en complex is, en hij betwijfelt of de ideeën van de basisbaan en de parallelle arbeidsmarkt voldoende recht doen aan deze complexiteit. Een van zijn kanttekeningen is dat de plannen sterk doen denken aan de traditionele Melkertbanen. Lees hier het hele artikel. Jos Verhoeven reageert in december 2019 op bovenstaande in een publicatie in hetzelfde tijdschrift, omdat de kanttekeningen zijns inziens niet helemaal recht doen aan het model. Hij stelt onder andere dat de sociale elasticiteit van bedrijven beperkt is en dat ze zouden moeten kijken naar wat mensen wél kunnen, in plaats van niet kunnen. Lees hier het hele artikel

Naast beide programma’s trokken ook andere zaken de aandacht. Zo was er begin van het jaar weer volop aandacht voor SIB’s, zeker nadat staatssecretaris Tamara van Ark opriep tot een verdere uitrol van deze Social Impact Bonds. Omdat Start Foundation vijf jaar geleden als een van de eerste investeerders met SIB’s aan de slag ging, voelden we ons geroepen om de balans eens op te maken. Meer hierover in Onderzoek & Impact. De in april verschenen publicatie ‘Vijf jaar Social Impact Bonds: de balans opgemaakt’ lees je hier

Ook voor diverse initiatieven waarbij Start Foundation betrokken is was aandacht in de media. Zo schreef de Telegraaf in januari over de grote behoefte aan instromende werklozen die zich omscholen via de Ambachtsacademie. Hoewel ambachten als schoenmaker, rietdekker en meubelstoffeerder van alle tijden zijn is er een enorm tekort aan vakmensen. Via deze opleiding van AmbachtNederland wordt gestimuleerd dat vooral oudere werkzoekenden zich een dergelijk beroep eigen maken door gekoppeld te worden aan een leermeester.

Voor stichting Sheltersuit was ook veel aandacht in 2019. Niet alleen in 'hometown' Enschede willen zijn daklozen warmte bieden met hun water- en winddichte pakken, ook in de Verenigde Staten zijn zij inmiddels erg actief. Oprichter Bas Timmer vertelt erover in dagblad Tubantia. De beoogde 'Sleepout' van de stichting trok eveneens veel aandacht. Deze zou plaatsvinden in maart 2020, maar is vanwege de coronacrisis verplaatst naar een later moment. 

Ook over Heilige Boontjes werd bericht. In deze zaak werken 'Rotterdammers met een randje'. Oprichters Rodney en Marco weten als geen ander hoe lastig het voor sommigen kan zijn om na detentie het leven weer op de rails te krijgen. In een oud politiebureau aan het Eendrachtsplein worden de jongeren klaargestoomd voor een baan in de horeca. Waar Heilige Boontjes voorheen een koffietent was, is het inmiddels een Grand Cafe waar met ook uitgebreid kan lunchen en dineren. Het AD schreef daar dit artikel over.

Er is, kortom, weer veel geschreven over onze programma's en initiateven waarbij we betrokken zijn geweest. Over het online bereik kunnen we daarnaast nog melden dat we ruim 2,6 miljoen mensen een boodschap van ons hebben gezien.