2019 Speerpunten

Voor een scherpere focus hebben we vier speerpunten gekozen voor de komende jaren. Twee ervan richten zich op de lange termijn: de programma’s Open Hiring® en Parallelle Arbeidsmarkt. Daarnaast ligt onze focus bij groepen die op de arbeidsmarkt het meest in de knel zitten en relatief weinig aandacht krijgen: oudere werkzoekenden en ex-gedetineerden. Hoe hebben we deze uitdagingen in 2019 opgepakt?