2019 Vermogensbeheer

Doelstelling van het vermogen

Start Foundation wil zijn vermogen zo veel mogelijk inzetten om maatschappelijke impact te bereiken. Dat mag ten koste gaan van het vermogen. Hierdoor ontstaat meer speelruimte voor initiatieven die bijdragen aan onze visie en missie. Er wordt hiervoor geen jaarlijks budget toegekend. Wel wordt een financiële reserve voor vijf jaar in stand gehouden.

Risicobeheer

Het beheer van het vermogen is uitbesteed aan Kempen Capital Management N.V. binnen de vastgestelde kaders van het Risicobudget. Dat geeft aan welk wettelijk beleggingsrisico Start Foundation maximaal wil lopen.

Beleggingsresultaat 2019

Het vermogen van Start Foundation komt uit de verkoop van Start Uitzendbureau aan USG in 2002. Het startvermogen bedroeg 100 miljoen euro. Het totale beleggingsresultaat inclusief beheerkosten bedroeg in 2019 17.828.177 euro. Dit betekent een rendement van 15,4% (benchmark 16,4%). De beleggingsportefeuille nam hiermee met 18.180.250 euro toe tot een vermogen van 134.318.003 euro. De kosten voor beheer en provisies (0,275%) zijn in het beleggingsresultaat opgenomen.

MRI-resultaat 2019

In 2017 besloot het bestuur alle vermogen aan te spreken om de doelstellingen te bereiken, waardoor de grondslag wegviel voor het voortzetten van MRI-beleid. Er zijn daarom geen nieuwe investeringen meer gedaan. Uiteraard worden alle lopende contracten gerespecteerd.

Na aflossing van drie MRI-kredieten stond op 31 december 2019 nog 3.984.222 euro aan MRI-kapitaal uit. Het verwachte rendement van de portefeuille gedurende de voorziene looptijd bedraagt 4,4%.