2020 Activistisch investeren

In het laatste kwartaal van 2020 werd de koers van Start Foundation aangepast. Waar we voor staan, blijft onveranderd. Wij willen op onze eigen onafhankelijke manier mensen kansen bieden op de arbeidsmarkt. Via Open Hiring, via maatschappelijk waardevol werk, door in bedrijven te investeren en door zaken op te pakken en aan te kaarten als we dat nodig vinden. Desnoods op de barricaden, in de rechtszaal of via de media.

Want er kunnen allerlei redenen zijn waarom iemand moeilijk een baan kan vinden. Bijvoorbeeld omdat er geen passend werk is, binnen de mogelijkheden die iemand heeft. Omdat er simpelweg onvoldoende banen zijn. Of omdat bepaalde wetten of regels een vlotte toegang tot de arbeidsmarkt verhinderen.

Wij maken per direct 90.000 euro vrij voor de productie van een extra 1.400 zogeheten Shelterbags voor daklozen in Nederland. Een anonieme donateur doet daar nog 50.000 euro bovenop, zodat de kosten gedekt zijn.

  

We noemen dit 'activistisch investeren', ingedeeld in drie hoofdthema’s:

1. Conceptontwikkeling

In het arbeidsmarkt-laboratorium van Start Foundation ontwikkelen we innoverende voorbeelden die aanzetten tot omdenken, én werk creëren voor mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt. Creativiteit, durf en visie komen hier samen.

Sheltersuit ontwikkelt waterafstotende en winddichte jassen voor ontheemden. De jassen, ook bruikbaar als slaapzak,worden o.a. gemaakt door statushouders. De stichting wil groeien om meer mensen zonder dak boven hun hoofd een sheltersuit te kunnen geven.

Labor Omnia Vincit; arbeid overwint alles. Het is het levensmotto van Hilal Makhoukhi. Het is ook het credo van CurrentWerkt, het uitzendbureau voor ex-gedetineerden dat hij in 2018 opzette, en dat met succes aan de weg timmert. Makhoukhi weet waar hij over praat, want zelf belandde hij ook ooit aan de verkeerde kant van de streep.

Talenten heeft iedereen. Maar hoe spoor je mensen op die wel talent hebben, maar nu niet aan het werk zijn, en hoe zet je ze in op de arbeidsmarkt? Wat is de rol van het systeem dat deze mensen behoort te helpen? En, functioneert dat naar behoren? Het project Talentvol probeert voor die vragen antwoorden en oplossingen te vinden.

De lijnen met Start Foundation zijn heel kort

Bas Timmer, Sheltersuit
2. Opschalen

Nederland telt tal van bestaande bedrijven die kansen bieden aan hen voor wie een baan niet vanzelfsprekend is. Die bedrijven willen we helpen groeien, zodat nog meer banen beschikbaar komen. 

Energiebox leidt in een pilot zes 55-plussers op tot energieadviseur en heeft hen zo uit de bijstand aan betaald werk geholpen. Als adviseur helpen ze huurders in de sociale huursector om te besparen op hun energiekosten.

Happy Tosti is een franchiseketen van zeven sociale lunchrestaurants. Meer dan de helft van het medewerkersbestand heeft een arbeidsbeperking. Alle medewerkers bij Happy Tosti, met of zonder arbeidsbeperking, hebben een échte betaalde baan.

3. Agenderen

 Soms komen we onrecht tegen: conflicterende wetten en regels, starre bureaucratie enzovoorts. Omdat Start Foundation onafhankelijk is, kunnen wij als dat nodig is: op iemands tenen gaan staan, onverkwikkelijke zaken aan de kaak stellen en helpen oplossen. Dus als we misstanden signaleren op de arbeidsmarkt, agenderen we ze en forceren we doorbraken.