2020 Maatschappelijke investeringen

Doel 2017-2025

In 2025 wil Start Foundation met zijn activiteiten 150.000 mensen die langs de kant staan, bereikt hebben. Dat kan zijn door banen voor hen te realiseren, hun positie op de arbeidsmarkt te verstevigen of door een match tussen werkzoekenden en werkgevers tot stand te brengen. En door kaders los te laten, verandering op gang te brengen, ons in het publieke debat te mengen en de politieke i.c. beleidsagenda te beïnvloeden. Dit willen we als maatschappelijk ontwikkelaar realiseren. We initiëren steeds meer initiatieven zelf. In 2020 betrof dit reeds 25% van alle initiatieven. Onze strategie is opgeknipt in vijf tactische lijnen. We werken aan de grootschalige invoering van Open Hiring. Aan een arbeidsmarkt waar iedereen mee kan doen en dus ook mensen die in het reguliere bedrijf (nog) niet welkom zijn. Aan het vergroten van de banenkoek door bedrijven te steunen die fors willen opschalen. Door nieuwe concepten te ontwikkelen én door zaken aan de kaak te stellen die echt verandering behoeven. Dit is ook terug te zien in onze bestedingen (toekenningen). Het gaat naast donatie en leningen ook om garantstellingen en de tijd en expertise die via ons worden ingebracht.

Toegekend en gereserveerd zijn 25 innovatiedonaties (1.871.133 euro) en tien innovatiekredieten (2.565.000 euro). Voor meer informatie zie: 

  

Verdeling toegekende bedragen per investeringslijn in 2020

  

In 2020 zijn de speerpunten aangepast. Onze focus op de doelgroepen ouderen en ex-gedetineerden hebben we halverwege het jaar losgelaten. Nieuw is ons speerpunt ‘activistisch investeren’. Hiervoor hebben we in 2020 al enkele investeringen gedaan. Deze zijn in de bovenstaande grafiek al opgenomen.

In 2020 zijn 36 initiatieven die in het verleden een donatie of krediet verkregen of waar een reservering voor stond, afgesloten. Daarvan zijn er vijf min of meer mislukt.

De meeste afgesloten initiatieven hebben wel enigermate hun doel bereikt, maar hebben geen wezenlijke verandering weten te bereiken. Zoals het  L.A.P. Atelier in Leeuwarden. Een initiatief van gordijnenfabrikant A House of Happiness en maatschappelijke opvangorganisatie Fier. In het atelier worden van reststoffen o.a. DIY-pakketjes, Happy bottles en cadeauverpakking gemaakt door vrouwen zonder inkomen die ondergedoken zitten, en vrouwen met een vluchtelingenstatus die te maken hebben met geweld of misbruik. Het traject werd als positief ervaren door de vrouwen en voor een aantal van hen heeft deelname betaald werk dan wel een opleiding opgeleverd. Onze hoop destijds dat L.A.P. Atelier zou uitgroeien tot een zelfstandige onderneming, is niet uitgekomen, omdat de omzet van productverkoop structureel te laag bleef.

Drie afgesloten initiatieven verdienen een eervolle vermelding. Aan de slag 040 was niet alleen een succesvol experiment door mensen achter de gordijnen op te zoeken en te helpen naar werk, maar werd ook na het experiment opgeschaald naar andere woningcorporaties. Het Leer Garantieplan van de Zutphense sociale broodbakkers (Driekant) was zo succesvol dat er nu een landelijke opschaling voorhanden is. IT Vitea, opleidings- en detacheringsbedrijf voor jongeren met autisme, wist uit te groeien tot een solvabele en stevige sociale onderneming.

Ze maken duidelijk wat ze wel en niet zien zitten

Henk Smits, Stichting Driekant Stimuleert

Ten slotte hebben we ondanks de corona-perikelen in 2020 toch negen bedrijven Open Hiring laten adopteren (in totaal zeventien bedrijven sinds 2018), en dat leverde 69 baanopeningen op (in totaal 95 banen sinds 2018). Wel is het aantal bedrijven dat is gestart met Open Hiring, lager dan we begin 2020 geprognosticeerd (vijftig) hadden.

Bijzonder beheer 2020

Helaas hadden we in 2020 ook twee posten op de EHBO liggen.

Betalingsregeling

Een initiatief dat halverwege moest stoppen bij gebrek aan succes, had wel een betalingsverplichting. Eén van de partners kwam die aflossingsverplichting niet meer na. Via de deurwaarder werd er een betalingsregeling getroffen.

Afboeking

In oktober 2020 ging de Eindhovense worstenbroodbakker Houben failliet. Hij werkte met oudere werknemers, maar kon het uiteindelijk niet bolwerken. Vooral vervelend voor die werknemers. Wij verloren hierdoor een investering van € 91.292. Recent heeft er een doorstart plaatsgevonden. Daar zijn wij niet bij betrokken.

Verdrietig nieuws uit het zuiden. Nog niet zo heel lang geleden stonden ze in de etalage als ambachtelijk bedrijf waar oudere werknemers welkom waren. Niet alleen beroemd in Brabant. Nu is de fameuze worstenbrood bakker failliet. Door Corona is de vraag bij onder andere tankstations, horeca, bedrijfskantines en evenementen diep weggezakt.

Incasso rente en aflossing 2020

In verband met corona is van april 2020 t/m september 2020 voor iedereen in de kredietportefeuille uitstel van incasso rente en aflossing verleend. In oktober zijn de incasso’s weer opgestart.