2020 Organisatie

Formatie

In 2020 verwelkomden we vier nieuwe collega’s en namen we van zeven collega’s afscheid. Op 31 december 2020 telde Start Foundation 10 fte in dienst en waren er zestien medewerkers werkzaam voor Start Foundation.

Van de werknemers had 90% een contract voor onbepaalde tijd. De werkervaringsplaats werd vanaf medio april ingevuld (0,8 fte) via de maatschappelijke organisatie CTalents BV. Naast de vaste formatie maakten we gebruik van de diensten van vier zzp’ers voor gemiddeld 2,1 fte.

Personeelssamenstelling

Start Foundation heeft een inclusief HRM-beleid en streeft ernaar om zijn personeelsbestand een afspiegeling te laten zijn van de beroepsbevolking.

Personeelssamenstelling per 31 december 2020:

 

  

NB De stand van de landelijke beroepsbevolking t.a.v. mensen met een 'niet-westerse afkomst' en mensen met een 'chronische beperking' was niet beschikbaar per 31-12-2020. We hebben daarom de stand genomen per 31-2-2019.

Ziekteverzuim

Ondanks de corona-crisis heeft Start Foundation in 2020 een veel lager percentage ziekteverzuim gehad: in totaal 3,5%, waarvan 2,9% één langdurig verzuim betrof. Het overige verzuim was kort tot middellang en kwam uit op 0,6%. Het landelijke percentage lag op gemiddeld 4,75%.

Bron: verzuimgegevens ARBOdienst

Corona

Vanaf maart 2020 heeft Start Foundation een corona-protocol gehanteerd. Medewerkers hebben zo veel mogelijk thuis gewerkt en voor werken op kantoor werden speciale afspraken gemaakt v.w.b. maximale aantallen mensen en een aantal overige maatregelen.

Leveranciersbeleid

Start Foundation koopt zo veel mogelijk in bij inclusieve en/of duurzame bedrijven. In 2020 deden we zaken met onder andere drukkerij Wedding, schoonmaakbedrijf GWS en WebMastery.