2020 Pers en social

Start Foundation zet veel in op de bestrijding van discriminatie en het creëren van nieuw werk voor hen die nu niet aan de bak komen. Daarmee beoogt de maatschappelijk ontwikkelaar systeemveranderingen op gang te krijgen. We doen dat door middel van twee majeure programma’s. Beide trokken in 2020 nogal wat aandacht en waren ook onderwerp van eigen publicaties.

Open Hiring als antwoord op discriminatie aan de poort is door ons gestart eind 2016. In de jaren daaropvolgend werd onderzoek gedaan en werden voorbereidingen getroffen voor proeven in Nederland. 2020 was het jaar waarin Open Hiring de pilot-fase afsloot. De komende jaren zullen we gaan opschalen. Een resumé: Open Hiring is een nieuwe manier van personeel aannemen, waarbij cv, sollicitatiebrief en arbeidsverleden geen rol meer spelen. Kandidaten zetten hun naam op een vacaturelijst en wie het eerst komt, het eerst maalt. In maart 2019 ging het eerste bedrijf volgens dit principe werken: MamaLoes in Goirle. Het baanbrekende initiatief trok direct de aandacht van de media en dat is ook in 2020 zo gebleven. Er verschenen de nodige artikelen over MamaLoes en de ‘baan zonder sollicitatiegesprek’.  

Tim ter Meulen, verantwoordelijk voor personeelszaken bij Ecco Leather in dagblad Trouw: “Het is voor ons een andere manier om aan werknemers te komen. Via het uitzendbureau halen we mensen van ver, maar het wordt steeds lastiger. Waarom zouden we ons niet richten op werklozen in de buurt die graag willen werken, maar die om verschillende redenen nergens worden aangenomen? Dat past bij onze bedrijfsfilosofie.”

Werkzoekende Lia Bakker (61 en nu werkzaam bij De Koekfabriek) in het Algemeen Dagblad: "Ik heb bijna mijn hele leven in een kledingzaak gewerkt, maar op een gegeven moment moest ik daar weg. Ik werd ziek en moest worden geopereerd. Ik kwam in de ziektewet terecht en zat een jaar thuis. Niks voor mij, hoor. De muren kwamen op me af. Zodra het weer kon, zocht ik werk. Ik wilde zó graag iets doen. Ik heb op van alles gesolliciteerd, het maakte me op zich niet veel uit. Maar ik kreeg alleen maar afwijzingen, misschien wel vanwege mijn leeftijd. Zo jammer dat werkgevers je geen kans geven, dat je niet eens kunt laten zien wat je kunt."

Kan Open Hiring ook uitkomst bieden bij stages? Ja, vindt Open Hiring-ambassadrice Ljalja Andronova. In de onderstaande video van WAAROM?! van AVROTROS daagde ze minister Van Engelshoven uit om de rollen om te draaien: dat de student zelf en niet de werkgever bepaalt of iemand geschikt is voor de stage. Op deze manier krijgt stagediscriminatie geen kans, en maakt afkomst niets meer uit. Het enige wat telt, is dat je de juiste opleiding doet, die aansluit bij de stage. Daarnaast moet de student zelf bepalen of hij de stage aankan. Het vraagt van de werkgever te vertrouwen op het inzicht van de student zelf. Zo krijgt iedereen een eerlijke kans en wordt er niemand uitgesloten.

Als klap op de vuurpijl haalde Open Hiring het NOS Journaal naar aanleiding van de publicatie Open Hiring werkt!. "Open Hiring gaat vooral om onze houding ten opzichte van iemand met een andere loopbaan dan gemiddeld", zegt onderzoeker Hans Bosselaar. "We leven in een meritocratie: cv's en opleidingen zijn doorslaggevend voor je kansen. Maar er zijn veel mensen die niet voldoen aan dat beeld en dus op voorhand al niet als de ideale kandidaat worden gezien."

Opinie & columns

Start Foundation heeft de laatste jaren een transitie doorgemaakt van maatschappelijk investeerder naar maatschappelijk ontwikkelaar. In plaats van te wachten tot iemand met een goed idee bij ons aanklopt, gaan we nu zelf de boer op met onze eigen ideeën om de arbeidsmarkt open te breken. Mensen die Start Foundation goed kennen, wisten al dat wij geen blad voor de mond nemen, maar ook daarin zijn we de afgelopen jaren steeds actiever geworden. Er werden meer columns geschreven en steeds vaker wordt er een ingezonden stuk van ons gepubliceerd. Altijd met een eenduidig doel: een stem geven aan die mensen die graag willen werken, maar die niet gehoord worden.

Wij maken per direct 90.000 euro vrij voor de productie van een extra 1.400 zogeheten Shelterbags voor daklozen in Nederland. Een anonieme donateur doet daar nog 50.000 euro bovenop, zodat de kosten gedekt zijn.

Bij aanvang van de corona-crisis kampt Nederland met een tekort aan beschermingsmiddelen in de zorg. En als we de benodigde middelen wel konden krijgen, dan betaalden we er fors voor. Dit maakt de gevolgen van outsourcing pijnlijk zichtbaar. Een idee van Staf Depla (voorzitter Start Foundation) en Jos Verhoeven (directeur Start Foundation) haalt werk terug en creëert kansen voor hen die ook voor de crisis al minder gewenst waren op de reguliere arbeidsmarkt: laat mondkapjes voortaan lokaal en sociaal produceren.

Pieter Vermeer van JobOn en Jos Verhoeven van Start Foundation zijn in gesprek gegaan over de missie van Start Foundation. Waarom richt Start Foundation zich juist op de oudere werkzoekenden en mensen met een detentieverleden? Een boeiend interview, kijken dus! JobOn: in gesprek met Jos Verhoeven.

Nacorona.blog

In 2020 werden we iedere dag overspoeld met berichtgeving over het corona-virus en het effect dat het op de economie heeft en nog zal hebben. Daar hebben we wat positiefs tegenover gezet. Berichten met een boodschap van hoop, veerkracht en vertrouwen. Zie www.nacorona.blog. Elke twee weken werd een artikel gepromoot op social media, met als onderstaand resultaat:

  • 928.767 uniek bereik

  • 2.539.733 vertoningen

  • 63.015 klikken naar de website

  • 17.070 likes

  • 1.529 opmerkingen

Footprint social media

Corona heeft ook zijn invloed gehad op onze aanwezigheid op social media. Hoewel we met de nacorona.blog een zekere 'online presence'  vast wisten te houden, werden er weinig nieuwe projecten opgezet of gingen die even in de ijskast. Desondanks hebben 5.554.493 mensen Start Foundation op hun tijdlijn voorbij zien komen in 2020 (dit is de zogenaamde mediareach, gemeten met ons online monitoringsysteem Coosto). Ook de oproep voor de Werkinnovatie Prijs bleef op social media niet onopgemerkt.