2020 Speerpuntdoelgroep ex-gedetineerden

Ondanks de toegenomen aandacht voor re-integratie van ex-gedetineerden in de samenleving recidiveert bijna de helft binnen twee jaar. Alleen werk vinden is niet afdoende. Ook problemen op het gebied van zorg, schulden en het sociaal netwerk moeten worden aangepakt. Uit onderzoek blijkt dat het vinden van huisvesting voor ex-delinquenten van cruciaal belang is. Daar hebben we ook in 2020 volop op ingezet, maar het is ons niet gelukt om onderdak te vinden. Het gebrek aan vastgoed bleek de voornaamste bottleneck. Desalniettemin hebben we toch een aantal investeringen t.b.v. deze doelgroep gedaan. Een gerichte investering bijvoorbeeld in een speciaal uitzendbureau voor ex-gedetineerden. Ook deden we bedrijfsinvesteringen waarbij ons geld de ondernemer motiveert ex-delinquenten in dienst te nemen. Het is niettemin erg lastig om innovatie voor deze doelgroep aan te jagen. Daarom hebben we halverwege 2020 besloten om 'ex-gedetineerden' niet langer te bestempelen als een specifiek speerpunt van Start Foundation. We richten ons voortaan op alle mensen voor wie een baan niet vanzelfsprekend is. Waaronder dus ook ex-gedetineerden.

Scholingsfonds ex-gedetineerden

In vervolg op onze positieve ervaringen met de powercertificaten van Everyday Heroes zijn we gestart met een eigen Scholingsfonds (100.000 euro) voor ex-gedetineerden. Dit fonds moet drempels voor het volgen van een opleiding of het halen van noodzakelijke certificaten wegnemen. Het betreft dan opleidingen waarvoor geen geld beschikbaar is. Opleidingen worden alleen tot maximaal 3.000 euro gefinancierd als een werkgever een baan in het vooruitzicht stelt. Eind 2020 zijn er al 21 ex-gedetineerden geholpen, waaronder Siem. Hij was drugsdealer en heeft nu een opleiding tot diepzeeduiker gevolgd. Lees hieronder zijn verhaal. 

Drugsdealer wordt diepzeeduiker 

Het modderige water is ijskoud, het zicht is nul en het werken onder water in een stug duikerspak met 70 kilo extra gewicht aan je lijf om op diepte te blijven, is letterlijk loodzwaar. Toch spreekt Siem over ‘een lot uit de loterij’. 

De Beroepentuin

De Beroepentuin is een initiatief van MKB Rotterdam en Nextworker. Via het leer-werkconcept worden werkzoekenden, ongeacht leeftijd, opleiding, ervaring en achtergrond, klaargestoomd voor een baan in een sector waar het werk voor het oprapen ligt, zoals de bouw, installatietechniek en logistiek. Sinds de start zijn 158 mensen gestart met een opleidingstraject. In totaal 94 van hen zijn inmiddels aan het werk voor 32 uur of meer. Ook de Beroepentuin ondervond hinder van de lockdown in 2020. Zo lagen de opleidingen noodgedwongen een aantal maanden stil en waren er minder inkomsten. Daarnaast ontving de Beroepentuin minder inkomsten door een lager aantal deelnemers door corona.

CurrentWerkt

De oprichter van CurrentWerkt heeft zelf een detentieverleden en weet hoe lastig het is voor ex-gedetineerden om aan werk te komen. Hij startte daarom een uitzendorganisatie in Rotterdam. Er staan 35 mensen op de loonlijst. De ondernemer wordt vanuit Start Foundation begeleid om de bedrijfsprocessen te professionaliseren en de propositie van dit unieke uitzendbureau verder uit te werken. 

CurrentWerkt heeft naast het uitzendbureau nu ook een soort tussenwerkvoorziening (loods) waar hardware wordt ontmanteld. Het is een soort ‘voorwascentrale’ voor werkzoekenden die voorbereid worden op plaatsing bij werkgevers. Zowel PI’s als de gemeente Rotterdam zijn erg blij met het initiatief en er is een businesscase ontwikkeld om de werkzaamheden op te schalen.

Heilige Boontjes

Heilige Boontjes in Rotterdam, waar jongeren met een strafblad via een leer-werktraject opgeleid worden tot koffiebrander, barista (erkende koffiebaropleiding) en distributeur, hebben we in 2020 financieel ondersteund voor het professionaliseren van hun marktpropositie. Dit heeft geresulteerd in een aanscherping van hun branding, die o.a. vertaald is naar een nieuwe website. Hiermee wil Heilige Boontjes vooral hun bonenverkoop laten groeien. Via het initiatief Hulpkeuken010 heeft Heilige Boontjes maaltijden bereid voor kwetsbare Rotterdammers tijdens de corona-crisis. Hierdoor konden zij de jongeren deels aan het werk houden.

Start Foundation is een zakenpartner met een kritische blik

Rodney van den Hengel, Heilige Boontjes
Social Impact Maker

We hebben een financiering gegeven voor de aanschaf van koffiebranders en toebehoren voor Social Impact Maker (SIM). De eigenaar is zelf ervaringsdeskundige en heeft als missie om via het branden en verkopen van koffie (ex-)gedetineerden te  begeleiden naar werk. De branderij is gevestigd in de PI Zaanstad. Ervaring uit het verleden laat zien dat de kans op een succesvolle re-integratie veel groter is als ze al in detentie worden voorbereid op terugkeer op de arbeidsmarkt.

Rebelz aan de Rotte

Rebelz aan de Rotte was een restaurant waar ex-gedetineerde vrouwen een BBL-opleiding konden volgen en begeleid werden in het vinden van betaald werk na deze opleiding. Het restaurant kende een moeilijke start, vanwege een verkeerd gekozen locatie (weinig toestroom van klanten). Rebelz vormde een interessant model voor de toeleiding van (ex-)gedetineerden naar werk, maar het mocht niet baten. Ook een latere tweede vestiging in Den Haag leed verlies en moest stoppen. Van de negentien vrouwen die zijn gestart bij Rebelz, hebben er zes hun horeca-opleiding met succes afgerond en betaald werk gevonden. Start Foundation heeft, net als de andere financiers, de lening kwijtgescholden. Na de corona-crisis gaan we kijken of er bestaande horeca-ondernemingen zijn die mogelijk een opleidingstraject met deze vrouwen willen faciliteren.