2020 Speerpunten

Voor een scherpere focus hebben we een aantal speerpunten gekozen voor 2020 (en de komende jaren). Twee ervan richten zich op de lange termijn: de programma’s Open Hiring® en Parallelle Arbeidsmarkt. 

We namen halverwege 2020 afscheid van ons eerdere beleid ten aanzien van de specifieke doelgroepen: ex-gedetineerden en oudere werkzoekenden. Nu hanteren we de regel dat binnen alle strategische lijnen alle mensen die moeilijk aan werk komen, geholpen moeten kunnen worden. Natuurlijk hebben we oog voor de ‘lastigste’ groepen, want niet iedere werkzoekende is op dezelfde wijze belast. Ex-gedetineerden en ouderen werden eerst nog geprioriteerd, maar dat bleek geen onverdeeld succes. We ontvingen weinig innovatieve ideeën en zelf vonden we het ook lastig om nieuwe concepten in de markt te zetten. Een goed plan voor ex-gedetineerden sneuvelde bijvoorbeeld, omdat we er niet in slaagden adequate huisvesting te vinden. Broodnodig, zo bleek uit eerder onderzoek. Een gerichte investering in een speciaal uitzendbureau voor ex-gedetineerden lijkt veel effectiever. Ouderen blijken via Open Hiring veel makkelijker aan de slag te komen, dan met speciale op hen gerichte projecten. Ook bedrijfsinvesteringen waarbij ons geld de ondernemer motiveert deze doelgroep in dienst te nemen, zetten meer zoden aan de dijk dan het zoveelste ‘bewustwordingsprogramma’. 

Waar Start Foundation voor staat, blijft onveranderd. Wij willen op onze eigen onafhankelijke manier mensen kansen bieden op de arbeidsmarkt. Desnoods op de barricaden, in de rechtszaal of via de media. We noemen dit 'activistisch investeren'. Dit is een nieuw speerpunt dat in het laatste kwartaal van 2020 werd geïntroduceerd.