2020 Vermogensbeheer

Doelstelling van het vermogen

Het bestuur heeft in 2007 besloten dat met ingang van 2018 het vermogen van de stichting ingezet mag worden voor de visie en missie van Stichting Start Foundation. Er zal rekening gehouden worden met een continuïteitsreserve voor vijf jaar. Door dit besluit is er met ingang van 2018 geen budget toegekend voor de bestedingen aan de doelstelling. Immers, behoudens de continuïteitsreserve voor vijf jaar, is het motto: whatever it takes ...

 

Risicobeheer

Het beheer van het vermogen is uitbesteed aan Kempen Capital Management N.V. binnen de vastgestelde risicokaders van het Risicobudget. Het Risicobudget geeft aan welk wettelijk beleggingsrisico Start Foundation maximaal wil lopen.

Beleggingsresultaat 2020

Het totale beleggingsresultaat inclusief beheerkosten uit vermogensbeheer bedroeg -/- € 1.399.703 (2019: € 17.828.177). Dit betekent een rendement op de gemiddelde beleggingen van -/- 0,7% (benchmarkt -0,4%).

De beleggingsportefeuille nam in 2020 af met € 4.168.897 tot een vermogen van € 130.149.106. De kosten voor beheer en provisies (0,275%) zijn in het beleggingsresultaat opgenomen.

Mission Related Investments-resultaat 2020

In 2017 heeft het bestuur besloten alle beschikbare assets in te zetten om de doelstellingen te bereiken, waardoor er geen grondslag meer was voor het voortzetten van MRI-beleid. Ook in 2020 zijn er voor MRI geen toekenningen meer geweest. Uiteraard worden alle lopende contracten gerespecteerd.

Op 31 december 2020 stond € 3.479.867 aan MRI-kapitaal uit en werd er een rendement behaald van € 133.047. Het verwachte rendement van de portefeuille gedurende de verwachte looptijd bedraagt 4,4%.