2021 Activistisch investeren

Conceptontwikkeling & opschalen

Bewezen concepten moeten kunnen groeien. Daar ziet Start Foundation een rol. En kansen. Door bedrijven te helpen groeien, zowel in omvang als locaties, zorgen we dat er meer en meer banen komen. Daarnaast blijft Start Foundation veelbelovende concepten aanjagen of probeert ze samen met partners op te zetten om zowel direct banen te creëren, als om anderen te inspireren en te laten zien dat het ook anders kán. Dat vraagt om durf, omdenken en creativiteit. Kijk voor de projecten waaraan Start Foundation (financieel) ondersteuning heeft geboden in het financieel jaarverslag.

Agenderen

Soms komen we onrecht tegen: conflicterende wetten en regels, starre bureaucratie enzovoorts. Omdat Start Foundation onafhankelijk is, kunnen wij als dat nodig is: op iemands tenen gaan staan, onverkwikkelijke zaken aan de kaak stellen en helpen oplossen. Dus als we misstanden signaleren op de arbeidsmarkt, agenderen we ze en forceren we doorbraken. Twee voorbeelden uit 2021: