2021 Maatschappelijke investeringen

Maatschappelijke investeringen

Doel 2017-2025

In 2025 wil Start Foundation met zijn activiteiten minstens 150.000 mensen die langs de kant staan, bereikt hebben. Dat bereiken kan zijn door banen voor hen te realiseren, hun positie op de arbeidsmarkt te verstevigen of door een match tussen werkzoekenden en werkgevers tot stand te brengen.

Dit willen wij als maatschappelijk ontwikkelaar realiseren door kaders los te laten, verandering op gang te brengen, ons in het publieke debat te mengen en de politieke i.c. beleidsagenda te beïnvloeden.

We initiëren steeds meer initiatieven zelf. In 2021 werkten we aan twee grote, door Start Foundation geïnitieerde programma’s:

  • Open Hiring: Open Hiring houdt in dat je, als je wilt werken, gewoon aan de slag gaat. Zonder sollicitatiegesprek, cv of bemoeienis van de overheid. Iedereen is welkom, ongeacht wat je in het verleden hebt gedaan, je opleiding of ervaring. We hebben allemaal zo ons eigen verhaal. Het enige wat telt, is wat je vandaag wilt en komt doen, wat je nu waarmaakt. Zonder vragen.

Start Foundation rolt deze methode uit in Nederland.
Per januari 2022 zal dit programma een nieuwe fase ingaan. De pilotfase van vier jaar is in december 2021 afgesloten. Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt en belangstelling voor inclusief ondernemen zetten we een volgende stap naar opschalen en het doorontwikkelen van de methode.

 

  • Parallelle arbeidsmarkt: In Nederland ontvangen 1.6 miljoen mensen een uitkering. Een groot deel van deze mensen kan en wil werken. Het bedrijfsleven heeft echter niet voldoende, geschikte banen voor mensen om direct, zonder ondersteuning aan de slag te gaan. Tegelijk blijft er veel werk in de samenleving liggen omdat dit regulier niet te bekostigen is.
    Daarom creëert Start Foundation een parallelle arbeidsmarkt. Parallel, maar met ventwegen naar de reguliere markt. De parallelle arbeidsmarkt is een oplossing die recht doet aan iedereen die wil werken.

Gedurende het jaar 2021 werkten wij met vijf partners aan vijf verschillende showcases die de enorme toegevoegde waarde van een parallelle arbeidsmarkt laten zien.

Totaal in 2021 toegekend en gereserveerd zijn 12 innovatiedonaties (3.428.856 euro) en 5 innovatiekredieten (420.600 euro).

Waarvan 8,9% voor eigen initiatieven

Verdeling toegekende bedragen per strategische lijn

Het bestuur heeft in 2017 besloten dat met ingang van 2018 het vermogen van de stichting ingezet mag worden voor de visie en missie van Stichting Start Foundation. Er zal rekening gehouden worden met een continuïteitsreserve voor vijf jaar. Door dit besluit is er met ingang van 2018 geen budget toegekend voor de bestedingen aan de doelstelling.

AFGESLOTEN PROJECTEN

In 2021 zijn er 11 innovatiekredieten, 1 MRI krediet en 16 innovatiebijdragen afgesloten.

MISSION RELATED INVESTMENTS

In 2021 zijn er voor MRI geen toekenningen meer geweest. Vanaf 2018 werden deze niet meer toegekend

Op 31 december 2021 stond € 1.145423 aan MRI-kapitaal uit en werd er een rendement behaald van € 215.560.