2021 Organisatie

Formatie

In 2021 verwelkomden we 6 nieuwe collega’s en namen we afscheid van 5 collega’s. Op 31 december 2021 telde Start Foundation 11,2 fte in dienst en waren er 13 medewerkers werkzaam voor Start Foundation.

Van de werknemers had 62% een contract voor onbepaalde tijd. De werkervaringsplaats werd in 2021 ingevuld door de medewerker die in 2020 via de maatschappelijke organisatie CTalents BV al bij ons gedetacheerd was. Omdat door corona het eerste ervaringsjaar niet optimaal benut kon worden, werd besloten de arbeidsovereenkomst nog gedurende een jaar bij Start Foundation te laten doorlopen. Naast de vaste formatie maakten we ook gebruik van de diensten van zzp’ers.

Personeelssamenstelling

Start Foundation heeft een inclusief HRM-beleid en streeft ernaar om zijn personeelsbestand een afspiegeling te laten zijn van de beroepsbevolking.

Personeelssamenstelling per 31 december 2021:

 

Ziekteverzuim

Start Foundation heeft in 2021, ondanks de coronapandemie, een laag percentage ziekteverzuim gehad: in totaal 1,44%. Gemiddeld was dit in Nederland in 2021: 4,875%.

Bron: verzuimgegevens ARBOdienst

Corona

Vanaf maart 2020 heeft Start Foundation een corona-protocol gehanteerd. Dit protocol is in 2021 steeds aangepast aan de corona-maatregelen van de overheid/RIVM. Medewerkers hebben indien nodig zo veel mogelijk thuis gewerkt en voor werken op kantoor werden speciale afspraken gemaakt v.w.b. maximale aantallen mensen en een aantal overige maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen.

Leveranciersbeleid

Start Foundation koopt zo veel mogelijk in bij inclusieve en/of duurzame bedrijven. In 2021 deden we zaken met onder andere drukkerij Wedding, schoonmaakbedrijf GWS en WebMastery. Wij maken gebruik van de diensten van een aantal correctoren die een stoornis in het Autisme Spectrum hebben. Op kantoor drinken we koffie van PURO.