2021 Vermogensbeheer

Doelstelling van het vermogen

Het bestuur heeft in 2017 besloten dat met ingang van 2018 het vermogen van de stichting ingezet mag worden voor de visie en missie van Stichting Start Foundation. Er zal rekening gehouden worden met een continuïteitsreserve voor vijf jaar. Door dit besluit is er met ingang van 2018 geen jaarbudget toegekend voor de bestedingen aan de doelstelling. 

Vermogensbeheerder Kempen Capital Management N.V. heeft begin 2021 de illuiquide beleggingen ondergebracht bij Van Lanschot en de liquide beleggingen bij Triodos Bank N.V. en Double Dividend Management B.V.

Het beleggingsbeleid is gericht op de langere termijn.

Risicobeheer

Het beheer van het vermogen is uitbesteed aan Van Lanschot, Triodos Bank N.V. en Double Dividend Management B.V. binnen de vastgestelde risicokaders van het Risicobudget. Het Risicobudget geeft aan welk wettelijk beleggingsrisico Start Foundation maximaal wil lopen.

Risico van het vermogen: norm 14%, maximaal 19% (o.b.v. VAR 95%)

Bij Double Dividend Managment B.V. is gekozen voor een neutraal risicoprofiel met als verdeling aandelen 50%, obligaties 45% en alternatieven 5%.

Bij Triodos Bank N.V. is gekozen voor een maatwerkportefeuille met als verdeling aandelen 60% en obligaties 40%.

Beleggingsresultaat 2021

Het totale beleggingsresultaat inclusief beheerkosten uit vermogensbeheer bedroeg € 13.269.717
(2020: -/- € 1.399.703)

Het behaalde rendement 2021 van de portefeuille bedraagt:

- Double Dividend Management B.V. 5,41%  t.o.v. de benchmark 5,03%.

- Triodos Bank N.V. 5,5% t.o.v. de benchmark 13,6%.

- Van Lanschot Bankiers 12,09%

De beleggingsportefeuille nam in 2021 toe met € 10.518.074 toe tot een vermogen van
€ 140.667.180. De kosten voor beheer en provisies zijn in het beleggingsresultaat opgenomen.

Mission Related Investments-resultaat 2021

In 2021 zijn er voor MRI geen toekenningen meer geweest. Vanaf 2018 zijn deze niet meer toegekend

Op 31 december 2021 stond € 1.145423 aan MRI-kapitaal uit en werd er een rendement behaald van € 215.560.