2022 Bijzondere projecten en organisaties

Naast het uitvoeren van eigen programma’s Open Hiring en Parallelle Arbeidsmarkt heeft Start Foundation ook geïnvesteerd in ondernemingen met een goed idee én was zij actief betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe concepten.

Hieronder volgen een aantal voorbeelden hiervan:

Toggle
BIMair

Eind 2020 komen we in contact met een ondernemersechtpaar in Assen dat een luchtkanalen productiefabriek is gestart in Assen. Het bijzondere is dat ze het hele productieproces hebben aangepast om ook mensen met een beperking aan het werk te kunnen zetten. Dat zijn er tegen de tijd dat wij met ze in contact komen een ruim twintigtal. Het bedrijf zit financieel in zwaar weer en wij besluiten het risico te nemen door ze in staat te stellen bij het faillissement alle assets te laten overnemen. Een onderliggend taxatierapport suggereert een gering risico, want de overnamesom bij de curator is beduidend lager dan de taxatiewaarde. Wij investeren € 1,5 mln. En, zo zal later blijken, in een bak vol ellende.  

Alle pogingen om derde partijen te vinden die mee willen investeren in de herstart van de fabriek mislukken. De ondernemers zijn in charge, maar slagen er niet in om een geïnteresseerde partij te vinden. Uiteindelijk veilen we de boel en brengt deze zo’n ruime zesenhalve ton op. Er was eerder zo’n 360k afgelost maar er waren ook nog diverse extra kosten. In totaal verloren we ruim 625k. De ondernemers hadden een hoofdelijke medeschuldverbintenis (150k) en aangezien ze, zeker in de laatste fase niet mee wilden werken, besloten we eind 2022 deze bij de rechter uit te winnen. Gelukkig konden de meeste ex-medewerkers herplaatst worden bij andere bedrijven. Een schrale troost.   

Toggle
From refugee to Employee

Als we in 2022 in contact komen met de Eindhovense stichting United Work ontstaat het plan om op asielzoekercentra zogeheten meedoenbalies in te gaan richten. United Work heeft veel ervaring in Turkije opgedaan met het aan werk helpen van met name Syrische vluchtelingen. De regio Eindhoven lijkt daarvoor heel geschikt, omdat in deze Brainport regio een speciale locatie wordt ingericht voor de opvang van statushouders die in die regio gehuisvest gaan worden. Met name de gemeente dringt aan om ons juist op die groep te richten. Vervolgens geeft ze niet thuis als het om de financiering gaat. We gaan toch eendrachtig met United Work en het COA van start. Het oorspronkelijke plan wordt gaandeweg aangepast aan wat de praktijk vraagt en na de zomer van 2022 gaat het vliegen.

In die maanden worden al 32 mensen bij een bedrijf in de regio geplaatst. Inmiddels is er ook een rapport beschikbaar.   

Toggle
Social Impact Bond Eindhoven

Omdat er in de Social Impact Bond in Eindhoven nog veel lege stoelen beschikbaar waren, is eertijds besloten ook een contingent jonge statushouders in te laten stromen. In totaal werden er 59 opgenomen in de SIB. Omdat wij als Start Foundation vooral wilden dat de statushouders niet louter in instapbanen (banen onder hun niveau) terecht zouden komen, hebben wij een incentive ingevoerd voor de uitvoerder. Wanneer jongeren in een zogeheten hartbaan (baan van eigen keuze) terecht zouden komen, dan zouden wij onze ‘winstpremie’ afstaan aan de uitvoerder. Overige investeerders wilden hier niet aan meedoen.  

Onderzoeksinstituut SEOR heeft in 2022 de bevindingen opgetekend. De resultaten `voor de specifieke proef’ zijn tegengevallen. De basisresultaten daarentegen (eerder uit de uitkering) zijn prima en leveren een positief rendement op. Het is de Buzinezzclub (uitvoerder) niet gelukt het gewenste extra resultaat te behalen. De helft van de deelnemers is tussentijds uitgevallen. De overige zijn er nauwelijks in geslaagd een hartbaan te verwerven. De oorzaken hiervoor zijn o.a. corona, forse personeelswisselingen bij de uitvoerder, meer benodigd onderwijs (leestijd) en een te slecht taalniveau. De onderzoekers benadrukken dat deze jongeren veel langdurigere begeleiding nodig hebben dan nu meestal geboden wordt. Het onderzoeksrapport is op verzoek beschikbaar. 

Toggle
The Young Digitals

The Young Digitals (TYD) is een sociale onderneming met een programma gericht op jongeren die zijn vastgelopen in hun leven. De missie van TYD: jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt trainen, waardevolle werkervaring geven en begeleiden naar een baan als digital marketeer. Er is een grote behoefte aan gekwalificeerde digital marketeers op de arbeidsmarkt. Dit komt doordat veel bedrijven en organisaties meer tijd en geld willen steken in hun website, social media en vindbaarheid. TYD slaagt erin om deze jongeren te werven, motiveren, trainen en te laten werken voor gerenommeerde klanten en zo in een traject van 18 maanden klaar te stomen voor de arbeidsmarkt.