2022 Vermogensbeheer

Doelstelling van het vermogen

Het bestuur heeft in 2017 besloten dat met ingang van 2018 het vermogen van de stichting ingezet mag worden voor de visie en missie van Stichting Start Foundation. Er zal rekening gehouden worden met een continuïteitsreserve voor vijf jaar. 

Vermogensbeheerder Kempen Capital Management N.V. heeft begin 2021 de illiquide beleggingen ondergebracht bij Van Lanschot Kempen. 

Het beleggingsbeleid is gericht op de langere termijn.

Risicobeheer

Het beheer van het vermogen is uitbesteed aan Van Lanschot Kempen, Triodos Bank N.V. en Double Dividend Management B.V. binnen de vastgestelde risicokaders van het Risicobudget. Het Risicobudget geeft aan welk wettelijk beleggingsrisico Start Foundation maximaal wil lopen.

Risico van het vermogen: norm 14%, maximaal 19% (o.b.v. VAR 95%).

Bij Double Dividend Managment B.V. is gekozen voor een neutraal risicoprofiel met als verdeling aandelen 50%, obligaties 45% en alternatieven 5%.

Bij Triodos Bank N.V. is gekozen voor een maatwerkportefeuille met als verdeling aandelen 60% en obligaties 40%.

Beleggingsresultaat

Het totale beleggingsresultaat inclusief beheerkosten uit vermogensbeheer bedroeg -/- € 17.679.547 verlies (2021: € 13.269.717 winst).

De kosten voor beheer en provisies zijn in het beleggingsresultaat opgenomen. 

Het behaalde rendement op de portefeuille bedraagt:

    • Double Dividend Management B.V. -/- 23.74% t.o.v. de benchmark -/- 13,1%

    • Triodos Bank N.V. -/- 15.69% t.o.v. de benchmark -/- 13,08%

    • Van Lanschot Kempen 16,23% 

In het verantwoorde resultaat op de portefeuille bij van Lanschot Kempen over 2022 is, door een éénmalige verschuiving in de waarderingsgrondslag, begrepen het resultaat over het 4e kwartaal 2021. 

De beleggingsportefeuille eind 2022 had een waarde van € 122.575.268.  

Mission Related Investments-resultaat

Sinds 2018 zijn er geen MRI-toekenningen meer gedaan. 

Op 31 december 2022 stond nog € 591.667 aan MRI-kapitaal uit, en werd er een rendement behaald van € 37.728.