60 aanmeldingen Werkinnovatie Prijs

Begin juni 2020 lanceerde Start Foundation in samenwerking met Cedris de Werkinnovatie Prijs. Hiermee dagen zij de sociale werkbedrijven en sociaal ondernemers die lid zijn van Cedris, uit met ideeën te komen voor nieuwe betaalde banen voor mensen die nu vrijwel kansloos zijn op de arbeidsmarkt. Er werden maar liefst zestig projectideeën ingestuurd!

We hadden gehoopt op dertig ideeën, maar dit heeft al onze verwachtingen overtroffen

De tien meestbelovende voorstellen ontvangen 10.000 euro om de volledige businessplannen uit te werken. Dit maken we bekend op 22 september a.s. via www.werkinnovatieprijs.nl.

In januari 2021 kiest een onafhankelijke jury drie winnaars, die elk tot één miljoen euro ontvangen om hun plan uit te voeren. Het plan moet bestaan uit een businessmodel voor banen die een oplossing bieden voor maatschappelijke vraagstukken die in de reguliere economie nu niet te bekostigen zijn en die geen bestaande banen verdringen. Te denken valt aan banen in het onderwijs, het klimaat, de zorg of die aansluiten bij de uitdagingen waar de coronacrisis ons voor stelt. Zo ontstaan er nieuwe waardevolle banen voor mens en maatschappij.

De inschrijvingstermijn is inmiddels gesloten. Projectideeën konden tot 1 september jl. worden ingediend.