Nederland telt behoorlijk wat ondernemers waar wij trots op zijn. Ondernemers die erin slagen om banen te creëren voor mensen voor wie werk niet vanzelfsprekend is. Die kansen geven aan mensen ongeacht opleiding, leeftijd, kleur, handicap enzovoorts. Wij zijn voortdurend op zoek naar bedrijven die kunnen groeien en die onze raad, daad, ons geld en ons netwerk daarbij goed kunnen gebruiken. Het uiteindelijke doel: meer mensen aan het werk.

C3 Living uit Panningen bedenkt, ontwikkelt en creëert duurzame en flexibele bouwprojecten. Met elke 1.000 woningen hoopt C3 Living circa 140 betaalde banen en 35 werkervaringsplekken te creëren.

Energiebox leidt in een pilot zes 55-plussers op tot energieadviseur en heeft hen zo uit de bijstand aan betaald werk geholpen. Als adviseur helpen ze huurders in de sociale huursector om te besparen op hun energiekosten.

De Beroepentuin BV, eind 2018 gestart in Rotterdam, heeft als doel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt via een verkorte opleidingsroute op te leiden in een aantal krapteberoepen.

Happy Tosti is een franchiseketen van zeven sociale lunchrestaurants. Meer dan de helft van het medewerkersbestand heeft een arbeidsbeperking. Alle medewerkers bij Happy Tosti, met of zonder arbeidsbeperking, hebben een échte betaalde baan.

Taxi Korthout levert een positieve bijdrage aan de werkgelegenheid van de oudere taxirijder met een laag opleidingsniveau. Bijna de helft van de werknemers is ouder dan 55 jaar.