< Terug naar de homepage English

Meldpunt AUTI-Weigerscholen

Iedereen is het er over eens dat goed onderwijs het beste toegangsticket voor de arbeidsmarkt is. Maar dan moet je wel de kans krijgen om goed onderwijs te volgen. Als een leerling geschikt is voor een opleiding, mag deze leerling niet worden afgewezen op grond van een stoornis in het autistisch spectrum. De school moet in dat geval op zoek gaan naar mogelijke oplossingen. Om die reden is in 2013 het Meldpunt AUTI-Weigerscholen van start gegaan. Dit meldpunt verzamelde klachten van jongeren met autisme die om die reden geweigerd werden bij beroepsscholen. Alle meldingen uit 2013 zijn verwerkt tot een rapport. Dit rapport kunt u hieronder downloaden: 

 

 PDF icoonPublieksversie rapport Meldpunt AUTI-Weigerscholen (1.5 MB)

 

U heeft Adobe Reader nodig om het rapport te openen. Heeft u nog geen Adobe Reader of nog niet de laatste versie, dan kunt u Adobe Reader gratis downloaden.

 

Door alle publiciteit rondom het meldpunt is er veel aandacht geweest in de media en politiek. Ook de Inspectie van het Onderwijs deed onderzoek bij drie mbo-instellingen en één hbo-instelling. Zij concludeerden dat er geen aanwijzingen zijn dat deze onderwijsinstellingen jongeren hebben geweigerd vanwege hun autisme. “De instellingen voeren een zorgvuldige aanmeldings-, intake- en plaatsingsprocedure”, stelt de inspectie. De jongeren zijn meestal geweigerd op grond van een slecht arbeidsmarktperspectief. De opleiding meent in dat geval dat het hebben van autisme problemen op gaat leveren bij het vinden van een baan. De inspectie vindt wel dat de communicatie rond het niet toelaten van studenten moet worden verbeterd.

De Inspectie concludeerde ook dat er binnen de onderwijsinstellingen een gebrek aan kennis en expertise op het gebied van autisme is. Start Foundation stelde dat o.a. het ontbreken van deze kennis het onderliggende probleem is. De weigering is dan vaak gebaseerd op stereotypen (Autisme en ICT zijn een goede match, autisme en zorg niet). De onderwijsinstellingen geven in het onderzoek zelf toe dat ze “gebrek hebben aan expertise op het gebied van autisme”. Zie hier de volledige reactie op het rapport.

 

Wat te doen bij weigering

Nog steeds ontvangen we zo nu en dan een melding van weigering. Of wij iets voor u kunnen betekenen hangt in hoge mate af van de aard van de klacht en de bewijslast. U kunt middels het formulier hieronder  een weigering of klacht doorgeven, maar adviseren u in elk geval het volgende:

Op grond van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte zijn mbo-instellingen verplicht om aanpassingen te doen voor studenten met een beperking, tenzij dit een onevenredige belasting is voor de instelling. In het kader van passend onderwijs is het de bedoeling dat de instellingen de extra begeleiding en ondersteuning verbreden tot alle studenten die een extra ondersteunings- of begeleidingsbehoefte hebben. Als een leerling voldoet aan de gestelde toelatingseisen is een gesprek over de begeleidingsbehoefte  dan ook op z’n plaats. Indien u er met de school niet uitkomt, kunt u een klacht indienen bij de interne klachtencommissie van de school. Mocht u via de interne klachtencommissie niet verder komen dan kunt u altijd nog een melding maken bij de Ombudsman MBO of een klacht indienen bij de Inspectie van het Onderwijs. U kunt eerst hier advies inwinnen over uw klacht.

 

 

 

Vergeet niet om op de knop 'verzenden' te klikken.

 

Alle velden met een * zijn verplicht.  

Cookie Controlx

Start Foundation gebruikt Google Analytics.

Lees meer