Bestuur

Het bestuur van Start Foundation bestaat uit vijf personen. Het bestuur richt zich op inhoud, toezicht en strategie. De bestuursleden hebben door hun kennis, ervaring en maatschappelijke positie een ruime omgevingsoriëntatie en maatschappelijke gevoeligheid. Het bestuur delegeert de meeste taken aan de directeur, die hierover aan hen verantwoording aflegt.

Voorzitter

Han Noten is werkzaam als burgemeester van de gemeente Dalfsen. Daarvoor was hij acht jaar voorzitter van de PvdA-Eerste Kamerfractie. In het verleden werkte hij onder meer als vakbondsbestuurder bij de FNV en was hij directielid bij Start Uitzendbureau, verzekeraar Achmea en de Nederlandse Spoorwegen. In 2018 is Han Noten benoemd tot voorzitter van de branchevereniging Ambulancezorg Nederland. Noten is sinds 2009 betrokken bij Start Foundation. Eerst als voorzitter van de Raad van Advies en sinds 1 januari 2015 als bestuurslid.

Vicevoorzitter

Annemarie van Gaal maakte faam als uitgever in Rusland in de jaren ’90. Terug in Nederland ging ze aan de slag als ondernemer en investeerder en maakte ze diverse tv-programma’s. Ze zet zich in voor armoedebestrijding en bewustwording in financiële zaken, zoals regelmatig te lezen valt in haar wekelijkse column in De Telegraaf.

Rens van Tilburg is als econoom verbonden aan de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van de Universiteit Utrecht en werkzaam als directeur van Sustainable Finance Lab (SFL) . Voorheen was hij senior onderzoeker voor de financiële sector bij de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO), columnist bij de Volkskrant, werkzaam bij de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) en in het Nederlands en Europees parlement.

Secretaris

Femke Halsema is in juli 2018 benoemd als burgemeester van Amsterdam en om die reden afgetreden als lid van het bestuur van Start Foundation. Op dit moment zoeken we naar een vervanger.

Penningmeester

Alex Mulder is afgetreden als lid van het bestuur van Start Foundation. Op dit moment zoeken we naar een nieuwe penningmeester.

Oud-bestuursleden zijn: Alex Mulder, Anton Westerlaken†, Bert de Vries, Bertha Verhoeven-van Lierop, Femke Halsema, Jetta Klijnsma, Johan Stekelenburg†, Marike van Lier Lels, Titia Siertsema en Wim Kok.