Bijdrage Open Hiring aan Sustainable Development Goals

Start Foundation bracht in 2019 de wellicht meest radicale manier van het nieuwe werven van de USA over naar Nederland: Open Hiring. Een baan zonder sollicitatiegesprek en daarmee een eerlijke kans op de arbeidsmarkt voor iedereen. Deze methode is inmiddels al door 50 bedrijven in Nederland succesvol toegepast. Deloitte heeft deze methode langs de Sustainable Development Goals (SDG’s) meetlat gelegd: het rapport laat zien dat Open Hiring concreet bijdraagt aan vier van de zeventien doelen. 

Dit komt door de kenmerken van deze inclusieve manier van personeelswerving: een Open Hiring-werkgever stelt geen eisen vooraf, anders dan dat de werkzoekende zelf denkt het werk aan te kunnen. Hij/zij plaatst zijn/haar naam op een wachtlijst en wanneer er een arbeidsplek vrij komt kan de eerstvolgende van die lijst aan de slag. Zonder sollicitatiegesprek. 

Om Open Hiring te laten werken kent de methode enkele duidelijke spelregels. Zo moet het gaan om reëel uitzicht op duurzaam werk, moeten opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden geborgd zijn en aandacht zijn voor die factoren die mogelijk belemmerend zijn om het werk naar behoren uit te voeren. 

In die zin is Open Hiring een praktische aanpak gericht op het verminderen van armoede door het verhogen van inkomsten met fatsoenlijk werk, het biedt een gelijk speelveld en bevordert de samenwerking tussen het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid. 

Mooi dat we dit nu ook goed in beeld hebben. De SDG’s worden immers steeds belangrijker. Echte inclusiviteit is een stuk dichterbij als iedereen welkom is op de werkvloer in plaats van de huidige hokjesgeest en doelgroep segmentatie.”, aldus Jos Verhoeven, directeur Start Foundation.

Nederland is er klaar voor en we hopen en verwachten dat dit rapport bijdraagt aan een gelijk speelveld voor iedereen, de vermindering van krapte op de arbeidsmarkt en duurzame arbeidsparticipatie"

Johan Stuiver, director public sector van Deloitte.

Het rapport kwam tot stand met inbreng van bedrijven die nu al werken met Open Hiring. Naast de meer abstracte waarde zorgt het rapport ook voor een concretisering waaraan veel behoefte is.  

Open Hiring draagt concreet bij aan vier SDG's. 

De SDG’s zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland.

De doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen startten in 2015 en lopen nog tot 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis.  

Volgens de opstellers van het rapport dragen bedrijven die Open Hiring praktiseren actief bij aan vier van de zeventien SDG’s, namelijk:

SDG 1 “Geen armoede”

De spelregels van Open Hiring zorgen ervoor dat de drempel tot de arbeidsmarkt verlaagd wordt, afhankelijkheid van een bijstandsuitkering verbroken wordt en dat werknemers laagdrempelige ondersteuning krijgen. 

SDG 8 "Eerlijk werk en economische groei"

De spelregels van Open Hiring zorgen ervoor dat iedereen een eerlijke kans krijgt, elke werknemer dezelfde rechten heeft en dat alle medewerkers zich kunnen ontwikkelen.

SDG 10 "Ongelijkheid verminderen"

De spelregels van Open Hiring zorgen ervoor dat in het sollicitatieproces afwijzing op basis van vooroordelen zo veel mogelijk vermindert, en dat niemand wordt buitengesloten. 

SDG 17 "Partnerschappen om doelstellingen te bereiken"

De spelregels van Open Hiring zorgen dat er verschillende partijen (werkgevers, werknemers, publieke instellingen) partnerschappen sluiten om de maatschappij als geheel verder te helpen. 

Wil je de rapportage per e-mail ontvangen?

Heb je interesse in de rapportage “Maatschappelijke Impact maken met Open Hiring"? Vul je e-mailadres hieronder in en je krijgt het document in je inbox! Je gegevens worden alleen voor dit doel gebruikt, tenzij je aangeeft ook op nieuwsbrief te willen ontvangen.

We stellen het je gratis beschikbaar en hopen dat het helpt met het verder uitbouwen van Open Hiring in Nederland. Help je mee? Deel dan ons bericht op LinkedIn opnieuw binnen je netwerk. 

Stuur mij het rapport:

  •  *
  •  *
  • naam@bedrijf.nl
  •  *

  • Door op verzenden te klikken ga je automatisch akkoord met het privacy statement van Start Foundation.

Demissionair staatssecretaris SZW Dennis Wiersma over het rapport

Demissionair staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Dennis Wiersma ontving het eerste rapport. Hij deed dat op zijn bekende eigen manier: een videoboodschap waarin hij ondernemers oproept het rapport te lezen en Open Hiring te omarmen. Lees het hele persbericht van 21 december 2021 hier.