Blog Frank Kalshoven

Wetenschapper, journalist/columnist en ondernemer Frank Kalshoven ziet een belangrijk lichtpunt in de huidige coronacrisis: “Volgens mij heeft iedereen gemerkt hoe verrot onze arbeidsmarkt eigenlijk is.” Met deze ervaring vers in het geheugen zullen alle betrokken partijen, de politici in Den Haag voorop, volgens Kalshoven meer dan ooit bereid zijn om de werkgelegenheid in Nederland eerlijker en beter dan voorheen voor alle werkenden te organiseren.

Een ideale tijd om onze verrotte arbeidsmarkt aan te pakken!

Gezakt voor de stresstest

Econoom Frank Kalshoven begon als wetenschapper, werd daarna journalist (Elsevier, de Volkskrant) en heeft zich sinds 2006 ontpopt als een rasondernemer. Samen met Kees Kraaijeveld startte hij het creatieve denkbedrijf De Argumentenfabriek, waar nu dertig mensen werken. Kalshoven ziet de huidige crisis als een grote stresstest die de fouten in onze arbeidsmarkt genadeloos aan het licht heeft gebracht.
Kalshoven: “De afgelopen weken laten extra duidelijk zien dat er grote problemen aan de zogenoemde flex-kant zitten. Concreet: de zzp’ers, de mensen met een nuluren- of tijdelijk contract en de arbeidsmigranten. Dat zijn de kwetsbaarste werkenden. En juist zij krijgen het nu door de coronacrisis het hardst voor hun kiezen. Dat is niet oké.”

Wildgroei zzp’ers moet stoppen

Kalshoven is nauw betrokken bij de hervormingsplannen van onze arbeidsmarkt. Hij maakte onder andere deel uit van een commissie die de regering adviseerde over hoe de arbeidsmarkt in de toekomst moet worden ingericht, onder meer over zzp’ers. Hun aantal (dik boven een miljoen!) is razendsnel gegroeid. “Onzin en gekkigheid”, zegt Kalshoven. “Aan die wildgroei moeten we nu snel een einde maken, want we hebben door de coronacrisis gezien dat een flink deel ervan kwetsbaar is. Binnen enkele weken zat het merendeel zonder centen. Zij hebben dus geen buffers. Hoe kan dat? Deels omdat ze gewoon geen ondernemers uit vrije keus zijn, of ondernemers die niet zo goed kunnen rekenen.”

Nu gelijktrekken!

Kalshoven denkt dat de tijd nu meer dan ooit rijp is om werkend Nederland te hervormen: het verschil tussen werknemers met een baas en mensen die eigen baas (willen) zijn, moet worden gelijkgetrokken. Wat betekent dat concreet? Kalshoven: “Belasting(voordelen) voor iedereen die werkt in Nederland, hetzelfde maken. Alle werkenden verzekeren tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid. Alle werkenden pensioen opbouwen. En ook: meer echte ondernemers stimuleren die iets willen opbouwen, investeren, en mensen in dienst nemen. Goed voor de economie, de werkgelegenheid, de groei … iedereen gelukkig.”

Wil je meer lichtpuntjes in crisistijd lezen? Kijk dan op www.nacorona.blog!