Blog Jeroen Voswinkel

Jeroen Voswinkel, de directeur van Talent4Service, betitelt zichzelf als een type mens bij wie het glas eerder halfvol is dan halfleeg. Een eigenschap die goed van pas komt nu zijn onderneming met forse coronategenwind wordt geconfronteerd. “We bevinden ons in een lastige positie. Van onze monteurs zit momenteel zestig procent op de bank, omdat opdrachtgevers het werk tijdelijk stil hebben gelegd. Zolang het kan, houden wij ze bij ons, hoewel de staatssteun die we krijgen, niet voldoende is. Van het ene op het andere ogenblik wordt je perceptie als ondernemer anders. De ene dag ben je nog bezig met het groeien van je bedrijf, een dag later draait het om het redden van je bedrijf. Gelukkig hebben wij in deze onzekere periode kunnen rekenen op de steun van Start Foundation.”

 Er is vertrouwen, omdat we bij onze waarden blijven

Voswinkel trekt zich op aan de ‘stimulerende’ sfeer die hij om zich heen aantreft. “Wat mij erg hoopvol stemt, is dat iedereen zijn beste beentje voorzet om uit deze crisis te komen. Dat is mooi om te zien en geeft energie. Voor sommige van onze medewerkers weten we een vervangende job te vinden. Anderen zijn bereid vakantiedagen op te nemen. Iedereen pakt zijn verlies. We merken dat onze mensen zich soms zorgen maken. Dankzij de coaches hebben we een goed contact met hen. We vertellen geen broodjeaapverhalen; we houden het realistisch. Dat geeft rust. Er is gelukkig veel vertrouwen, omdat we bij onze waarden blijven.”

 Creativiteit

Talent4Service is alweer bezig met de tijd ná corona. “Als onze opdrachtgevers opnieuw draaien, gaan we verder met de creatie van duurzame banen voor onze doelgroep. Op kleinere schaal om te beginnen, maar wel met volle kracht. We zijn op weg naar een nieuwe wereld, dat zal een golf van creativiteit losmaken. Dat biedt ook weer kansen. Er zullen nieuwe modellen ontstaan. We zijn de laatste weken gewend geraakt om op afstand dingen te doen. Daar komen nieuwe bedrijfsconcepten uit voort en dat zorgt voor een herstructurering van het technische bedrijfsleven. Daar kunnen wij gebruik van maken, want dat levert ook weer werk op.”

 Duurzame bedrijvigheid

Of de coronacrisis het afscheid is van de ‘meer, meer, meer’-maatschappij, vraagt Voswinkel zich af.  “Het risico dat iedereen toch weer in het oude systeem terug gaat vallen, is levensgroot. Wel zijn we ons bewust geworden van de fragiliteit van onze samenleving. Dat laat sporen na, doet iets in je hoofd. Je hebt als ondernemer nu wel de ruimte om dingen op te pakken die anders blijven liggen. Zo zijn we bij Talent4Service al langer bezig met het idee om een apart bedrijf op te zetten voor het aannemen van werk, dat we vervolgens kunnen omzetten in duurzame bedrijvigheid. Dat plan gaan we nu versneld uitvoeren.”    

Talent4Service leidt zij-instromers op voor een baan in de techniek. Start Foundation steunt het bedrijf hierin.     

Wil je meer lichtpuntjes in crisistijd lezen? Kijk dan op www.nacorona.blog!