Blog Jos: samen maken we de samenleving

Samen maken we de samenleving. Daar geloof ik heilig in. Ongeacht ieders kwaliteiten moeten we het samen runnen. Dit is de wereld waarin we leven. Werk speelt daarin een belangrijke rol. Het biedt ons ontplooiing, zelfrespect en eigenwaarde. En niet te vergeten, inkomen waarmee we onze onafhankelijkheid kunnen benadrukken.

Ik ben zelf als een dubbeltje geboren en heb er een kwartje van weten te maken. Ik weet dus uit eigen ervaring hoe verrijkend het kan zijn als je de kans krijgt je talenten te ontplooien. Met Start Foundation kunnen we een rol spelen om dat ideaal mogelijk te maken voor mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Het is een voorrecht om onze talenten en middelen daarvoor te kunnen gebruiken.

Tegelijkertijd is dat een grote verantwoordelijkheid, omdat we de juiste keuzes moeten maken om zo veel mogelijk impact voor elkaar te krijgen. Dat vraagt dat we continu de omgeving moeten scannen en verkennen. En in hoge mate flexibel moeten zijn om veranderingen te kunnen vatten en om te zetten in actie en daadkracht. Dat vergt een houding van afleren, bijleren, kritisch zijn en openstaan voor de wereld om ons heen.

We hebben iedereen nodig om met nieuwe initiatieven samen een nieuwe werkelijkheid te creëren. Door anders te denken en te doen kun je het onmogelijke mogelijk maken. Op weg naar een maatschappij waarin iedereen werkt en die voor iedereen werkt.

Start Foundation maakt er werk van. ~ Jos Verhoeven, directeur