Blog Maarten Gielen

De ‘anti-coronafabriek’ heet de productievesting van IBN (Integrale Bedrijven Noordoost-Brabant) in Veghel inmiddels in de volksmond, vanwege de bijdrage die de onderneming levert aan de strijd tegen het virus. “Normaal worden in deze fabriek automatten gestikt, maar omdat die bedrijfstak vrijwel volledig stillag, zijn we omgeschakeld naar het maken van schorten, mondkapjes en spatmaskers voor medici en verzorgend personeel”, vertelt Maarten Gielen, directeur van IBN. “We werden met dat verzoek door een van onze klanten benaderd. Zij importeren deze artikelen normaal uit de Oekraïne, maar het werd heel moeilijk om deze spullen naar hier te krijgen. Wij wisten die transitie in Veghel efficiënt en snel tot stand te brengen. Mijn hoop is dat we mede hierdoor een maatschappelijke discussie krijgen over outsourcing, wat al zo lang gebruik is in de industrie. Als je alleen maar de laagste prijs als maatstaf neemt, is er het risico dat vitale producten er niet zijn als je ze nodig hebt. Laten we die gewoon weer hier maken.”

‘Misschien heeft bonus- en dividendcultuur haar langste tijd gehad’

Bij IBN (met hoofdkantoor in Uden) wogen de dilemma’s vanwege corona misschien nog zwaarder dan bij andere ondernemingen. “Veel van onze medewerkers behoren tot kwetsbare groepen. Daar liep het ziekteverzuim snel op tot twintig procent, ondanks dat we ogenblikkelijk maatregelen namen, want de gezondheid van onze mensen gaat boven alles. Daar kwam bij dat IBN in een regio actief is die snel uitgroeide tot brandhaard van de pandemie. In onze vestigingen in Uden en Cuijk zagen we daarvan meteen het gevolg. Dat veroorzaakte onzekerheid en verwarring bij veel van onze 3.400 werknemers; iedereen bij IBN kent wel iemand die ziek geworden is of nog erger. Een aantal IBN’ers belandde op de intensive care; één medewerker overleed zelfs. Zoiets roept angst op. We zien nu een ander effect optreden; werknemers die thuiszitten, willen weer naar het bedrijf komen. Begrijpelijk, werkt geeft hun structuur en houvast.”

Idealisme

De IBN-directeur houdt er vooralsnog de moed in. “We hebben diverse werksoorten en vormen van dienstverlening. Zoals het beheer van de openbare ruimte. Dat loopt gewoon door, hoewel we natuurlijk wel die 1,5 meter in acht moeten nemen. We zien nu dat het anders kan; misschien krijgen we weer wat meer idealisme terug en heeft de bonus- en dividendcultuur haar langste tijd gehad. Het zou mooi zijn als deze crisis ons terugbrengt tot de essentie van ons bestaan, dat de dingen die echt belangrijk zijn, weer de boventoon gaan voeren. Op de lange termijn liggen daar nieuwe kansen en mogelijkheden voor bedrijven als het onze en voor mensen die uit de boot gevallen zijn. Hiertoe werken we samen met Start Foundation, ik denk dan met name aan de parallelle arbeidsmarkt.”     

IBN en Start Foundation maken deel uit van Talentvol, een samenwerking van tien partijen met als doel te komen tot een inclusieve arbeidsmarkt in Noordoost-Brabant. Kijk voor meer informatie op www.talentvol.nl.          

Wil je meer lichtpuntjes in crisistijd lezen? Kijk dan op www.nacorona.blog!