Blog Mathieu Weggeman

Hoe kijkt een professor in de Organisatiekunde naar de huidige crisis en de tijd erna? Mathieu Weggeman (Technische Universiteit Eindhoven) ziet bij alle ellende veroorzaakt door het coronavirus, ook mooie dingen gebeuren: in bedrijven en organisaties, maar ook thuis. Er is nu veel meer tijd om na te denken, niet alleen over nieuwe producten en over onze manier van werken, maar ook over onze eigen toekomst.

Meer tijd voor vernieuwing en nadenken over je baan

Nederlandse aanpak

Mathieu Weggeman vindt dat de overheid het vanuit organisatieoogpunt niet slecht doet: “De crisis wordt op een typisch Nederlandse manier door de regering aangepakt. Die ‘intelligente lockdown’ past bij onze volksaard. We doen een beroep op ons gezonde verstand en dwingen dat niet met macht af. Daarbij heb je een voordeel van het feit dat we uiteindelijk een tamelijk gezagsgetrouw volkje zijn. We maken wel veel stampij, en ook als we eenmaal iets besloten hebben, blijven we erover dooremmeren, maar we gaan er wel voor. We doen het wel.”

Broodnodige vernieuwingen

Weggeman: “Wat ik vanuit mijn vak zie, is dat - nu er minder productie is - een deel van de tijd wordt benut om met elkaar echt eens goed na te denken hoe we betere producten of diensten kunnen maken; hoe we de productie en levering slimmer kunnen organiseren. Innovatie zat een beetje in het verdomhoekje. En dat was slecht, want zonder vernieuwing heb je geen toekomst.De crisis heeft dat broodnodige vernieuwen nu weer een flinke push gegeven.”

Tijd om na te denken over je baan

Weggeman: “Vroeger was er een groot verschil tussen binnen en buiten de fabriekspoort: hoe je je kleedde, dacht en praatte bijvoorbeeld, maar dat verschil is bij professionele organisaties steeds minder geworden. En nu helemaal: omdat we veel meer thuiszitten, lopen werk en privé nóg meer door elkaar. Je ziet dat mensen meer over hun eigen baan en toekomst gaan nadenken. Ze gaan belangrijke vragen stellen: Hoor ik nou wel bij het bedrijf waar ik werk? Moet ik niet naar iets anders gaan omkijken? Doe ik het voor de centen of omdat ik een zinvolle bijdrage wil leveren aan de wereld? Zulke vragen zijn heel goed, niet alleen voor de mensen zelf, maar ook voor de bedrijven en organisaties waar ze werken.”

Van applaus naar beter salaris

Weggeman hoopt dat de waardering voor de ‘essentiële beroepen’ ook na de coronacrisis blijft bestaan: “We zien dat we met al die doctorandussen die thuis A4’tjes zitten te maken, in crisistijd minder opschieten dan met de bevlogenheid en dapperheid van verpleegsters, vuilnisophalers, schoonmakers en supermarktmedewerkers. Dat zijn veelal mensen met een mbo-opleiding die ik nu trotser op hun beroep zie dan ooit. Laten we hopen dat het terechte applaudisseren voor hen zich na de crisis ook in klinkende munt gaat uitbetalen. Ik hoop dat van ganser harte, want als dat niet gebeurt, schieten we weer terug in de oude groef.”

Wil je meer lichtpuntjes in crisistijd lezen? Kijk dan op www.nacorona.blog!