Blog Nico Blok

“Een half jaar geleden was thuiswerken bij een heleboel werkgevers niet of nauwelijks bespreekbaar. Dan is daar plots corona, en nu werkt bijna iedereen vanuit huis. Dat biedt zeker kansen voor mensen met een arbeidsbeperking”, aldus Nico Blok, de ‘Ombudsspits’ voor deze groep: iemand die vragen beantwoordt en signalen ontvangt over wetten en regelingen rondom werk en sociale zekerheid.

“Thuiswerken biedt perspectief voor mensen met arbeidsbeperking”

Nico Blok is de OmbudsSpits Werk & Participatie van Onbeperkt aan de Slag. Een sociale onderneming die zich inzet om mensen met een arbeidsbeperking aan werk te helpen. Onder andere via regionale Meet&Greets brengen ze werkgevers en mensen met een beperking met elkaar in contact. Dat leverde inmiddels meer dan 3.000 arbeidsplaatsen op.

Brutaal en mondig

De ‘gewone’ Meet&Greets in een zaaltje zijn vanwege corona inmiddels van de baan en vervangen door digitale Meet&Greets. Natuurlijk ontbreekt dan het fysieke karakter, maar het creëert tegelijk ook nieuwe mogelijkheden. Nico: “Ik heb mensen gesproken die er juist blij mee zijn. Mensen die zich normaal gesproken niet thuis voelen in een druk gezelschap. Die wat moeite hebben zich te presenteren, die het gevoel hebben een beetje weggedrukt te worden door types die wat brutaler en mondiger zijn. Juist díé mensen voelen zich prettig bij een digitale sessie: op een vast tijdslot hebben ze de gelegenheid om in alle rust een onderonsje te hebben met een mogelijke werkgever.”

Ommekeer

Een ander lichtpuntje voor zijn doelgroep is de razendsnelle ommekeer en acceptatie van het fenomeen thuiswerken. “Dat was voor veel werkgevers een no-go-area. Dat kon allemaal niet. Managers zouden hun medewerkers niet voldoende kunnen controleren, et cetera. Maar zie: de minister-president roept dat we zo veel mogelijk thuis moeten werken, en ineens kan het dus wél. Ik verwacht daar op termijn een gunstig effect van voor mensen met een beperking, want voor een deel van hen is geheel of deels werken vanuit huis noodzakelijk. Als werkgevers meer open gaan staan voor thuiswerken, dan zullen deze mensen met een arbeidsbeperking een grotere kans krijgen op een baan.”

Wil je meer lichtpuntjes in crisistijd lezen? Kijk dan op www.nacorona.blog!