Blog Onno Vermooten

Tien zijn het er voorlopig, en juist dankzij corona bewezen ze stante pede hun meerwaarde. We spreken over de Buurtconciërges in Lelystad, een nieuw project van het Werkbedrijf uit die plaats, dat mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt aan een baan helpt. “Achterliggend idee is dat de conciërges uitgroeien tot de ogen en oren van een wijk. In sommige buurten van Lelystad is daar behoefte aan. Door de coronacrisis heeft hun profiel extra reliëf gekregen. Ze kijken waar de eenzaamheid toeslaat en of er ergens voedselpakketten of andere vormen van hulp nodig zijn. Hun aanwezigheid zorgt voor saamhorigheid op wijkniveau, zeker nu corona het gewone leven van mensen op zijn kop zet. Het is fantastisch om te zien dat deze activiteit zo aansloeg. We hebben de conciërges voor een jaar in dienst genomen, maar het is pas echt een succes als de partijen die nu zo hard lopen te klappen, er ook aan mee willen betalen. Zodat we een coöperatie kunnen vormen en de rekening niet alleen bij ons komt te liggen. Het zal spannend worden, maar ik geloof erin”, zegt Onno Vermooten, directeur van Werkbedrijf Lelystad.

‘De coronacrisis versterkt profiel van de Buurtconciërges’

Mag ik bij jullie komen werken?

Voor de rest was het voor hem en zijn onderneming vooral slikken, toen het virus zich manifesteerde. “Het was zo bizar. Tot 16 maart waren we ontzettend druk in de weer om voor elke vacature iemand te vinden, en een dag later gebeurt er helemaal niks meer. We hebben gemiddeld zeshonderd personen in trajecten, waarvan de helft doorstroomt naar regulier werk. Dat was helemaal stilgevallen.” Opstaan en weer verder gaan, is het devies in Lelystad. “Want er komen zeker weer kansen. Dit is het moment om de contacten met onze klanten en werkgevers aan te halen. Ik denk dat er in de verpakkingsindustrie en logistiek wel mogelijkheden komen. In een crisis zie je twee soorten bedrijven; zij die het moeilijk hebben, en zij die op zoek gaan naar creatieve oplossingen. Zoals de horeca, die snel overstapte op thuisbezorging. Het is zaak om de schwung erin te houden. Met de gemeente, het onderwijs en de werkgevers vormen wij het Lelystad Akkoord. We hebben net besloten om elke week een mooi idee uit te gaan voeren. En ik word nog elke dag gebeld door mensen die vragen: mag ik bij jullie komen werken? Ook daar krijg ik energie van.”

Enkele lessen zijn er wat hem betreft nu al te trekken uit de huidige crisis, waarin de economie het zwaar te verduren heeft. “Een: ook werk voor mensen die niet meteen loonwaarde hebben, moet hoog op de agenda blijven. Twee: bij mensen in de bijstand moet je meer dan voorheen koersen op hun eigen creativiteit. Ze moeten zelf de regie kunnen nemen. Dat klinkt heel erg jaren zeventig, maar is het meest effectief.”    

Start Foundation is partner van Werkbedrijf Lelystad, een re- integratiebedrijf opgericht door de gemeente Lelystad met als missie het initiëren, creëren, organiseren en uitvoeren van werk en het bevorderen van toegang tot de arbeidsmarkt voor mensen die niet geschikt zijn voor reguliere banen. Start Foundation is initiator van, en geeft samen met Werkbedrijf Lelystad invulling aan, de parallelle arbeidsmarkt. Dit betekent kortweg dat we op zoek gaan naar waardevol werk, dat nu niet uitgevoerd wordt omdat het regulier niet te bekostigen is. De buurtconciërges zijn daarvan het eerste wapenfeit. Start Foundation is continu op zoek naar andere partners en duurzaam business modellen binnen de parallelle arbeidsmarkt. Heeft uw organisatie een idee? Neem dan contact op via ons contactformulier!