Buurtconciërge Jeanette

 “Alles wat de buurt een beetje mooier, leuker, schoner én prettiger kan maken, dat doen we.” De buurtconciërges in Lelystad hebben geen dichtgetimmerde functieomschrijving. Om de saamhorigheid in de buurt te verhogen, krijgen ze de nodige speelruimte.

Christine Wouter is nu bijna een jaar in dienst bij het Werkbedrijf Lelystad, dat dit initiatief lanceerde om mensen uit de bijstand weer aan de slag te helpen. Ze werkte eerder o.a. in de kinderopvang en beleeft er plezier aan om mensen te helpen. Pakketten van de voedselbank thuisbezorgen, hulp aanbieden om een tuin vol met afval op te ruimen of iemand doorverwijzen naar de juiste hulpinstanties; Christine leeft er helemaal van op.

'Buurtconciërges maken Lelystad mooier'

Geen politieagent

Samen met een collega deed ze ook huisbezoeken, maar daar trok een virus beginnend met de letter ‘c’ abrupt een streep door. “Telefonisch kunnen we echter ook veel betekenen.” In haar felblauwe jack met de opdruk Buurtconciërge ziet ze er indrukwekkend uit – ‘Niemand kan om me heen!’ –, maar buurtgenoten hoeven echt niet bang te zijn dat ze als een strenge politieagent door de buurt paradeert. “Wij zijn er om vragen te stellen, eventuele problemen op te sporen en die sámen op te lossen.”

‘Weggeefwinkel’

Veel inwoners van haar wijk kennen inmiddels de weg naar de ‘weggeefwinkel’ in de woning van Jeanette Kanis (foto). Buurtgenoten met een kleine portemonnee kunnen er terecht voor servies, kinderkleding of ‘hebbedingetjes’. Een soort kringloopwinkel, maar dan kosteloos. Jeanette heeft een schat aan werkervaring (administratie, winkelverkoop, verslaggeving, schoonmaak), maar raakte op haar 61ste werkloos. Stilzitten kan ze niet, en dus is ze dolblij met haar aanstelling als buurtconciërge.

Pionieren

Vooral het opruimen van zwerfafval heeft haar aandacht. “Ik ben me daar meer in gaan verdiepen, en het is echt nodig daar iets aan te doen. Schrikbarend als je ziet wat afval doet met dieren, met de aarde. Zelf leef ik ‘zero-waste’ en probeer ik zo min mogelijk afval te produceren.” De uitbraak van de coronacrisis betekende de sluiting van haar weggeefwinkel. De vrijkomende tijd gebruikte ze o.a. om te folderen om zo de buurtconciërge wat meer bekendheid te bezorgen. En om de buurt op te ruimen. Het pionieren als buurtconciërge bevalt haar wel. “Ik werk harder en enthousiaster als ik een beetje vrijgelaten word.”

Start Foundation is partner van Werkbedrijf Lelystad, een re- integratiebedrijf opgericht door de gemeente Lelystad met als missie het initiëren, creëren, organiseren en uitvoeren van werk en het bevorderen van toegang tot de arbeidsmarkt voor mensen die niet geschikt zijn voor reguliere banen. Start Foundation is initiator van, en geeft samen met Werkbedrijf Lelystad invulling aan, de parallelle arbeidsmarkt. Dit betekent kortweg dat we op zoek gaan naar waardevol werk, dat nu niet uitgevoerd wordt omdat het regulier niet te bekostigen is. De buurtconciërges zijn daarvan het eerste wapenfeit. Start Foundation is continu op zoek naar andere partners en duurzaam business modellen binnen de parallelle arbeidsmarkt. Heeft uw organisatie een idee? Neem dan contact op via ons contactformulier!