Een baan zonder sollicitatiegesprek

Bij het werven en selecteren van personeel vindt uitsluitsel plaats. Met Open Hiring™ is dit te tackelen. Dit model wordt al 35 jaar met succes toegepast bij Greyston in New York. Het biedt iedereen een kans op een baan, ongeacht de achtergrond. Samen met Start Foundation krijgt Open Hiring™ navolging in Nederland.

Centraal informatie- en inspiratiepunt over Greyston-methode

Een bakkerij waar je zonder sollicitatie en ongeacht diploma of ervaring aan het werk kunt gaan. Dat is ongetwijfeld het meest tot de verbeelding sprekende voorbeeld uit de ‘Greyston-aanpak’. Maar er zijn in de loop van 35 jaren nog veel meer activiteiten ontwikkeld om mensen naar werk en een beter bestaan te helpen. Sinds afgelopen zomer kunnen geïnteresseerden daar alles over leren in het Center for Open Hiring™ in Yonkers (New York, VS).

‘Sociale’ community-tuinen waar je al schoffelend onder de mensen kunt komen, een opleidingspoot waar ze werklozen trainingen en cursussen aanbieden. En zelfs een opvanghuis (Issan House) waar daklozen met hiv of verslavingsproblemen een veilige haven en drie maaltijden per dag krijgen aangeboden. In de loop van haar bestaan heeft Greyston tal van initiatieven genomen om mensen die in de maatschappij buitenspel zijn komen te staan, een warm welkom aan te bieden. Steeds meer bedrijven, maar ook gemeenten en overheidsinstanties zijn geïnteresseerd in die aanpak.

Kennis bundelen

Dus besloot Greyston alle informatie en inspiratie uit deze programmaonderdelen onder één dak te bundelen. Dat werd het Center for Open Hiring™, dat in juni officieel de deuren opende. Zo’n 200 belangstellenden vanuit diverse Amerikaanse staten woonden dat event bij. Door anderen via het Center in contact te brengen met de filosofie en alle opgedane kennis vrijelijk te delen, hoopt de Greyston Foundation haar gedachtegoed verder te kunnen verspreiden. In de VS, maar ook daarbuiten.

Naar Europa

Zoals bekend wil Greyston haar Open Hiring™-formule naar Europa exporteren. De verwachting is dat in het jaar 2020 Greyston een bakkerij in Nederland gaat open, naar alle waarschijnlijkheid in Amsterdam. Op termijn zal er ook op Nederlandse bodem zo’n informatiecentrum verrijzen, waar de Greyston-methode wordt uitgelegd en toegelicht. Tot die tijd fungeert Start Foundation als intermediair en lopen alle verzoeken om informatie via Eindhoven.

Het Greyston-programma bestaat uit drie onderdelen:
  • Workforce Development

  • Community Gardens

  • Issan House

Zie www.greyston.org voor een uitgebreidere toelichting op elk onderdeel.