De Ujese Coöperatie

De gemeente Uden is de eerste gemeente die met het idee van de P-arbeidsmarkt aan de slag gaat. De gemeente wil dat iedereen in de regio Uden die kan en wil werken, werkt. Dit vereist een omslag in denken en handelen. Onder de werktitel 'De Ujese Coöperatie' wordt samen met bedrijven en organisaties een plan van aanpak gemaakt om te komen tot een betekenisvolle economie binnen de regio Uden.