Emma at Work dicht de kloof

Het is hard werken voor Emma at Work, dat alweer vijftien jaar jongeren met een fysieke aandoening naar een zelfstandige toekomst op de arbeidsmarkt helpt. ‘Close The Gap’ is het thema van hun strategie. Doel is dat 200 bedrijven zich aansluiten. De teller staat nu op circa 30 bedrijven (met grote spelers zoals Unilever, ING en Schiphol Group) en directeur Marlies van Hilten heeft alle vertrouwen in een snelle groei. Op enthousiaste toon: ”Kreeg zojuist een mailtje dat ook de Gemeente Den Haag en Pathé zich bij ons hebben aangesloten."

Nederland telt 500.000 jongeren met een chronische fysieke aandoening

Goed nieuws dus voor de stichting Emma at Work (vijftien medewerkers) die de afgelopen jaren een turbulente periode doormaakte. Het initiatief voor Emma at Work ontstond in 2006 in het Emma Kinderziekenhuis, waar ze kinderen hielpen bij het vinden van een vakantiebaantje. Het idee sloeg aan, en al snel werd een stichting in het leven geroepen om het concept verder uit te rollen. Marlies, vanaf het eerste uur betrokken, werd ook meteen de eerste directeur. Emma at Work  zou een gespecialiseerd uitzendbureau voor jongeren met een chronische ziekte of lichamelijke beperking worden. En hen naar een passende werkplek bemiddelen. Dat kon trouwens ook een bijbaan of vakantiebaantje zijn; het voornaamste doel was om ze werkervaring op te laten doen. En zo hun concurrentie-achterstand op gezonde leeftijdgenoten in te lopen. Ook Start Foundation tastte in de buidel om het uitzendbureau van de grond te krijgen.

Doelgroepregister

Niemand twijfelde aan de basisgedachte achter het idee – Nederland telt 500.000 jongeren met een chronische fysieke aandoening en daar zitten enorme talenten tussen die we moeten koesteren – maar om er een passend ‘verdienmodel’ van te maken is andere koek. “Het zijn geen jongeren die je in bulk plaatst. En ze hebben stuk voor stuk een kickstart nodig. Dan rijst al snel de vraag ‘wie gaat dat betalen’?”

De invoering van nieuwe wetgeving in 2016 met het veelbesproken doelgroepregister leverde een extra blok aan het been op. “70% van onze jongeren valt buiten dat register, bijvoorbeeld omdat ze te hoog zijn opgeleid. Die worden nu dus dubbel beconcurreerd: door gezonde jongeren én door jongeren die wel onder dat register vallen.  Een deel van de werkgevers zegt namelijk; ‘ik ga eerst de wettelijk afgesproken banenafspraakdoelstelling  realiseren, en pas dan kijken of er nog plekken zijn voor jullie jongeren…”

Het doelgroepregister is onbedoeld zo’n muurtje dat vaak een lastig te nemen horde is. Een willekeurige greep uit de jongeren die Emma at Work heeft bemiddeld laat zien dat het probleem omvangrijk en hardnekkig is.

Businessmodel

Bij de pakken neerzitten is niet de stijl van Emma at Work. Het businessmodel is omgegooid naar een meer toekomstbestendig systeem met bedrijven (‘members’) die een meerjarig abonnement  afsluiten en apart betalen voor extra modules die ze afnemen. Het nieuwe ‘Close The Gap-programma’ heeft als trefwoord ‘ontmoetingen’. GAP200-members stellen mentoren beschikbaar die o.a. proefsollicitaties binnen hun bedrijf organiseren. Jongeren kunnen via de GAP Track online workshops volgen en getraind en gecoacht worden.  Sinds de start eind 2020 volgden al ruim 200 kandidaten dit spoor. Marlies: “Ontmoetingen arrangeren, netwerken aanbieden, elkaars wereld leren kennen én begrijpen; met ‘Close The Gap’  hebben we een praktische aanpak – en zeker geen window dressing – om beide wereld bijeen te brengen. En uiteindelijk te zorgen voor meer inclusiviteit op de arbeidsmarkt door onze jongeren aan werk te helpen.”