Ouder, en toch een baan

De arbeidsmarkt staat strak van de spanning, maar laagopgeleide ouderen profiteren hier niet of nauwelijks van. 55-plussers zijn daardoor vaker langdurig werkloos. De weg terug naar betaald werk vinden ze slechts moeizaam. Daar wil Start Foundation verandering in brengen.

Energiebox

Energiebox leidt in een pilot zes 55-plussers op tot energieadviseur en heeft hen zo uit de bijstand aan betaald werk geholpen. Als adviseur helpen ze huurders in de sociale huursector om te besparen op hun energiekosten. Bij de verdere uitbreiding is Start Foundation betrokken. Met dit project worden juist oudere werklozen aan duurzaam werk geholpen, en er wordt ook nog eens extra maatschappelijke waarde toegevoegd. Op termijn zien we kansen voor zeker 125 banen. Hoe meer woningcorporaties en gemeenten zich aanmelden, hoe meer banen we kunnen creëren met navenante maatschappelijke winst.