Even voorstellen: Wiecher Hakse

Een kwart eeuw in de uitzendwereld leverde Wiecher Hakse een schat aan ervaring op met detachering. Kennis die hij nu gaat aanwenden binnen het sociaal domein. Maatschappelijke detachering biedt kwetsbare groepen de mogelijkheid toe te treden tot, dan wel een stapje verder te komen op de arbeidsmarkt. Denk aan flexwerkers, aan mensen in de laagste loonschalen en aan medewerkers bij SW-bedrijven. Maar ook aan laagopgeleide 50-plussers en ex-gedetineerden. Uitdagingen die Wiecher graag aangaat. En die ook hard nodig zijn: “Er is bar weinig kennis van detachering. De verschillen met het reguliere arbeidsrecht zijn echt enorm.”

Detachering is echt iets heel anders dan regulier arbeidsrecht

Dat hij eerder `directeur’ op z’n visitekaartje had staan en nu `projectleider’, beschouwt Wiecher Hakse niet als een teruggang. Hij spreekt liever over een ommezwaai. Na banen in de hotellerie en het bankwezen belandde hij bij uitzendorganisatie Timing. Een club die zich vooral richt op uitzendkrachten die de ruggengraat van onze economie vormen, namelijk de laaggeschoolden. Een groep die in zijn ogen te weinig waardering krijgt. “Alleen bij de grote staking van schoonmakers, toen alle treinen vervuilden en Nederland stilviel, was er aandacht. Maar dat was van korte duur.”

In z’n nieuwe job bij Start Foundation gaat Wiecher aan de slag met sociaal betrokken ondernemers, overheden en belangenorganisaties met als doel meer maatschappelijk waardevol werk te scheppen. ‘Projectleider Maatschappelijke Detachering in de parallelle arbeidsmarkt’, zo vermeldt z’n huidige visitekaartje. Geen eenvoudige klus, dat is hem wel duidelijk. Bij zijn eerste verkenningen viel hem op hoe versnipperd die wereld is. Gemeenten en sociale werkplaatsen die met exact dezelfde doelgroepen van doen hebben, maar daar hun geheel eigen kijk op hebben. “Met ongetwijfeld de beste bedoelingen. Maar in mijn ogen zouden ze meer van elkaar kunnen leren. Zou er meer synergie kunnen ontstaan.”

Luis in de pels

De opmerking dat hij dus al z’n diplomatieke krachten zal moeten aanwenden om dat proces op gang te krijgen, beantwoordt hij met een gulle lach. “Haha, diplomatiek optreden is niet mijn sterkste kant. Ik ben meer de luis in de pels, iemand die altijd heel kritisch is.” Met diezelfde kritische blik kijkt hij ook naar de nonchalante en vaak onjuiste wijze waarop verschillende partijen met het detacherings-instrument omgaan. “Je merkt dat er op veel plaatsen weinig kennis is van detachering. Dat is gebonden aan wet- en regelgeving die erg verschilt van regulier arbeidsrecht. Mijn expertise is dat ik die regels kan vertalen naar de praktijk. Dat ik die materie kan omzetten in processen en instructies, zodat de mensen achter de schermen het ook begrijpen.”