Van cel naar baan

Voor mensen met een detentieverleden is het extra moeilijk om een baan te vinden. Zonder werk is het risico op terugval (recidive) groot. Vaak hebben deze mensen aanvullende problemen op sociaal gebied, bij huisvesting, schulden of met hun gezondheid. Start Foundation wil de kansen op een baan voor ex-gedetineerden zo groot mogelijk maken. 

Ex-gedetineerden aan het werk met Work-Wise Direct

Filmmaker Margit Balogh maakte in samenwerking met Work-Wise Direct een documentaire over de weg naar betaald werk van vijf ex-gedetineerden. Zij vertellen openhartig over de hobbels die ze moeten overkomen om na hun detentie weer een normaal leven op te bouwen. De film laat zien dat deze mensen veelal aan hun lot worden overgelaten en hoe moeilijk het voor hen is om ergens aan de slag te mogen gaan. Daarom zijn initiatieven voor deze mensen zo belangrijk. Work-Wise Direct (bestaande uit Stichting 180, Restart en Stichting Exodus Midden Nederland) is uitvoerder in de Social Impact Bond Werk na detentie, een initiatief van het ministerie van Veiligheid en Justitie, Start Foundation, ABN AMRO Social Impact Fund en Oranje Fonds.