Filantropen

De zin intrigeerde me: “We zijn een jong team.” Ik zocht het even op, maar het fonds bestond toch echt al 86 jaar. Eerder een krasse knar, zou ik zeggen. Temeer omdat het hier ging om een fonds dat zich inzet voor ouderen. De zin kwam uit een wervingstekst over een vacature. Men bedoelde natuurlijk dat het team uit hippe jonge mensen bestaat. Toch bijzonder als je weet dat het vooral de ouderen zijn die nu met name in groten getale langdurig werkloos zijn.

Het kon nog gekker. BN’er Gordon was er ambassadeur. Die snoof jaarlijks toch echt meer naar binnen dan het fonds met collectes kon binnenhalen. Een gewoonte die ik niet direct associeer met de hobby’s van de doelgroep.

Enfin, welkom in de wondere wereld van de fondsen.

Een wereld waarin het woord regent nog met trots gedragen wordt. Even googelen en je komt nog diverse anachronismen tegen. Zoals een College van Regenten. Soms zelfs met bijbehorende adellijke titels. Waar het woord ‘liefdadigheid’ en ‘arremoede’ nog met de aardappel in de keel wordt uitgesproken.  

Fonds is eigenlijk ook een ouderwets woord. De moderne tijd vraagt om moderne titulatuur, zoals  impact investors. Die pakken hun kansen in de ‘betekeniseconomie’ en omarmen de SDG’s.

Ik belde er maar eens een, want ik had hulp nodig bij het redden van een bedrijf waar veel gehandicapten werken.

Helaas, ze konden me niet helpen. Duurzame energie, circulariteit en andere terreinen oké, maar aan dat sociale viel geen droog brood te verdienen. 

En toen las ik een interview met de nieuwe baas van VNO-NCW, Ingrid Thijssen. VNO-NCW, de werkgeversclub, het old boys network. Er was een tijd dat de werkgeversclub vooral pleitte voor gematigde loonstijgingen, lagere lasten en een overheid op verre afstand.

Thijssen sprak nu over een samenleving met gelijke kansen voor iedereen. Over een samenleving die inclusief is. Over het verder reduceren van de CO2-uitstoot. Het omarmen van het brede welvaartsbegrip, enzovoorts.

Een nieuw filantropisch instituut gloort aan de horizon.

Ik ga maar eens bellen, denk ik. 

Je las een column van:
Algemeen directeur