Start Foundation sluit geen enkele groep mensen uit, maar focust zich op de groepen waar de nood het hoogst is, en de redding het minst nabij.* Zoals ex-gedetineerden, die het moeilijkste van allemaal toegang krijgen tot de arbeidsmarkt, blijkt uit onderzoek van Start Foundation. In Nederland keren jaarlijks ruim 30.000 gedetineerden terug in de maatschappij. Voor een geslaagde re-integratie is een vast inkomen cruciaal. Maar met een detentieverleden is het moeilijk om werk te vinden en te behouden. Daarnaast hebben deze mensen problemen bij het vinden van een huis, schulden, en een gebrekkig sociaal netwerk. Het risico op recidive wordt hierdoor vergroot. Dat betekent dat de maatschappelijke impact het grootst is, als deze groep aan het werk komt. Start Foundation zet daarom de komende jaren extra in op (eigen) initiatieven die de kansen op een baan voor ex-gedetineerden vergroten. Vernieuwing en het opschalen van succesvolle aanpakken staan daarbij voorop.

Voor meer informatie:
Projectleider

Ex-gedetineerden en werkgestraften beschikken vaak niet over de benodigde vakkennis en/of certificering die zij nodig hebben om een baan te krijgen. Met het Scholingsfonds vergoeden we voor hen de nodige opleidingen en cursussen.

De Beroepentuin BV, eind 2018 gestart in Rotterdam, heeft als doel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt via een verkorte opleidingsroute op te leiden in een aantal krapteberoepen.

De Social Impact Bond (SIB) Werk na detentie ging in juni 2016 van start. In 2,5 jaar tijd worden 150 ex-gedetineerden naar werk of een opleiding begeleid.

Heilige Boontjes is een project dat jongeren met een strafblad in vijftig weken via een leer-werktraject opleidt tot koffiebrander, barista (erkende koffiebaropleiding) en distributeur.

In het restaurant Rebelz aan de Rotte werken naast vakkrachten ook een aantal vrouwelijke ex-gedetineerden. Zij krijgen de kans zich om te scholen tot kok of gastvrouw.

  • * Start Foundation richt haar focus – als het gaat om de aanbodkant van de arbeidsmarkt – op laagopgeleide ouderen en mensen met een detentieverleden. Als het gaat om initiatieven aan de vraagkant van de arbeidsmarkt of het matchen van werkzoekenden met bedrijven, dan kijken we breder dan de groepen die extra onze aandacht verdienen.