Start Foundation sluit geen enkele groep mensen uit, maar wil zich focussen op die groepen waar de nood het hoogst is, en de redding het minst nabij.* De arbeidsmarkt maakt overuren, maar aan oudere laagopgeleide werkzoekenden gaat dat vaak voorbij. 55-plussers worden niet vaker werkloos dan jongere collega’s, maar voor hen is het wel veel lastiger om de weg weer terug te vinden naar de arbeidsmarkt. Daarnaast geldt: hoe lager het opleidingsniveau, hoe minder uitzicht op een baan op latere leeftijd. Laagopgeleiden zijn daarom vaker dan anderen langer werkloos of arbeidsongeschikt. Start Foundation zet daarom de komende jaren extra in op (eigen) initiatieven die dit moeten veranderen.

Voor meer informatie:
Directeur

Dit Facebook-platform vertelt de verhalen van werknemers, werkzoekenden en werkgevers die nieuwe uitdagingen starten, op zoek zijn naar werk of juist kansen bieden aan 50-plussers op de arbeidsmarkt.

Energiebox leidt in een pilot zes 55-plussers op tot energieadviseur en heeft hen zo uit de bijstand aan betaald werk geholpen. Als adviseur helpen ze huurders in de sociale huursector om te besparen op hun energiekosten.

Talent4Service, UWV en Start Foundation willen in 2018 en 2019 minstens 150 laagopgeleide 50-plussers duurzaam aan het werk krijgen.

Meer dan de helft van de 55-plussers heeft minimaal 2 jaar nodig om een baan te vinden. Bij Taxi Korthout zijn ze juist erg blij met deze oudere werknemers. ‘Ik zie geen enkele belemmering om die mensen een kans te geven."

Kleine, ambachtelijke ondernemers, zoals een schoenhersteller, klusser, pianotechnicus, kledingreparateur, meubelmaker, hoefsmid of lijstenmaker, gaan in hun eigen bedrijf specialistische vakmensen opleiden.

Bart Houben van Houben Worstenbrood is een enthousiaste ondernemer die niet alleen brood ziet in worstenbroodjes, maar ook in oudere werknemers. Voor het werk in de bakkerij trekt hij graag oudere, werkloze bakkers aan.

  • * Start Foundation richt haar focus – als het gaat om de aanbodkant van de arbeidsmarkt – op laagopgeleide ouderen en mensen met een detentieverleden. Als het gaat om initiatieven aan de vraagkant van de arbeidsmarkt of het matchen van werkzoekenden met bedrijven, dan kijken we breder dan de groepen die extra onze aandacht verdienen.