Gezocht: programmamanager parallelle arbeidsmarkt

Deze vacature is ingevuld, reageren is niet meer mogelijk.

Voor 32-36 uur p.w.

Ruim 1,5 miljoen mensen nemen niet deel aan het arbeidsproces in Nederland. Dat vinden wij van Start Foundation onacceptabel. Arbeid is één van de belangrijkste toegangswegen tot maatschappelijke participatie. Het maakt mensen sociaal en economisch onafhankelijk en draagt bij aan gezondheid, geluk en welzijn. Wij willen de arbeidsmarktpositie van hen die dat op eigen kracht niet lukt, verbeteren. Onze rol daarin is inspireren, aanjagen en risico’s financieren. We beschikken over eigen vermogen en zijn een officieel erkende (ANBI) goededoelenorganisatie.

Onze inzet wegen we zorgvuldig af. Wat is echt noodzakelijk en waar kunnen juist wij, vanuit onze onafhankelijke positie en rol, maximaal van waarde zijn? Welke (vergeten) groepen vragen specifiek de aandacht? Welke vastgeroeste patronen en taboes schreeuwen erom doorbroken te worden? Welke oplossingen zijn nog niet uitgeprobeerd? En ja, dan trappen we weleens op de tenen van de gevestigde orde. Dat nemen we graag voor lief als we daardoor meer voor elkaar krijgen. We zijn en willen geen onderdeel zijn van het establishment. Kan het niet met, dan maar zonder de gevestigde instituties, die soms eerder onderdeel dan oplossing van het probleem zijn.

Onze nieuwste strategie is dat we steeds vaker zelf zaken ontwikkelen en ‘op de markt’ brengen. Zo willen we meer impact maken.

Onze signatuur impliceert dat we een dynamische projectorganisatie zijn. We hebben een relatief kleine vaste kern en daaromheen maken we in toenemende mate gebruik van gespecialiseerde freelancers. Zij verbinden zich tijdelijk aan ons en ontwikkelen en ondersteunen in opdracht van ons initiatieven waaraan wij zijn verbonden. Daarnaast werken we ook samen met strategische partners die onze idealen samen met ons kunnen verwezenlijken. 

Ons programmateam parallelle arbeidsmarkt is op zoek naar een programmamanager. Het team vertrekt vanuit het standpunt dat iedereen die wil werken, ook zou moeten kunnen werken. Als de reguliere arbeidsmarkt mensen, om welke reden dan ook, niet wil of kan opnemen, dan organiseren we alternatief werk. Er is genoeg maatschappelijk waardevol werk dat gedaan moet worden. In de zorg, circulariteit, het onderwijs, buurt- en wijkeconomie, mobiliteit enzovoorts. Wij hebben ons ten doel gesteld zo’n 20-25 showcases te ontwikkelen met partners door heel het land. De showcases zijn bedrijven die nadrukkelijk een maatschappelijke businesscase kennen en dienen als bewijslast om onze hoofd impactdoelstelling  te realiseren. Het systeem zal o.i. fundamenteel moeten veranderen. Daarnaast zijn we actief in onderzoek i.s.m. hogescholen en universiteiten. Buiten dat zijn we permanent bezig dit gedachtegoed uit te dragen en te promoten om zo veel mogelijk actoren ervan op de hoogte te stellen c.q. te beïnvloeden.

Het kernteam bestaat uit een drietal projectleiders, een programmanager en een communicatieadviseur. Tegen bovenstaande achtergrond zijn we op zoek naar een programmamanager

De programmamanager is de primus inter pares van het team en zet samen met de directie de strategie uit. Deze bestaat uit de ontwikkeling van de showcases, de begeleiding van gemeenten die met het concept aan de slag zijn. De PM is het aanspreekpunt voor de opzet en uitvoering van het onderzoeksgedeelte van het programma en last but not least verzorgt deze de public affairs van het programma. In die hoedanigheid informeert, inspireert en adviseert de programmamanager geïnteresseerde partijen. Wij pakken een zichtbare actieve rol in het maatschappelijk debat over werk en inclusiviteit. Wij positioneren ons nadrukkelijk als opiniemaker en als organisatie die werkt aan constructieve, duurzame oplossingen voor hen die aan de kant staan op de arbeidsmarkt. We brengen de boodschap direct en indirect naar beleidsmakers en beleidsuitvoerders.

Je bent van huis uit een strateeg die met twee voeten in de klei staat. Je hebt focus, bent praktisch en pragmatisch, niet bang en denkt in oplossingen en bent initiatiefrijk. Je beschikt over aantoonbare relevante ervaring voor deze functie en over een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen.

Profiel

  • Relevante en ruime werkervaring met vraagstukken over de inclusieve arbeidsmarkt

  • Ondernemend, idealistisch, pragmatisch

  • In staat snel te schakelen en het overzicht te bewaren

  • Goede adviserende vaardigheden

  • Daadkrachtige verbinder, resultaatgericht

Wij bieden

  • Ruimte om zelf invulling te geven aan de functie.

  • Een team met gedreven collega’s, die met veel plezier werken aan onze missie.

  • Een zeer dynamische werkomgeving waar geen dag hetzelfde is.

  • Passende arbeidsvoorwaarden. Ook mogelijk op zzp-basis.

  • Een kantoor op Strijp S (Klokgebouw) in Eindhoven.

Lees een stukje uit het dagboek van de programmamanager parallelle arbeidsmarkt bij Start Foundation om een kijkje in de keuken te krijgen. Dit naar aanleiding van de vacature voor programmamanager.