Health Impact Bond Werk na kanker

Jaarlijks krijgen circa 40.000 werknemers de diagnose kanker. Hoewel zij in de beginfase uiteraard andere zaken aan het hoofd hebben dan werk, willen zij doorgaans na de behandeling graag weer aan het werk. Re-integratie verloopt echter vaak moeizaam. Verzekeraar a.s.r. met zijn merk De Amersfoortse (de opdrachtgever), arbodienst ArboNed en re-integratiebureau Re-turn (de uitvoerders), ABN AMRO Social Impact Fund en Start Foundation (de investeerders) hebben in 2017 de handen ineengeslagen om dit probleem aan te pakken. Dit heeft geleid tot een nieuwe aanpak om werknemers die herstellende zijn of hersteld zijn van kanker, succesvol terug te begeleiden naar het arbeidsproces en uitval te verminderen. 140 deelnemers krijgen de komende twee jaar een intensieve begeleiding aangeboden. Op basis van wetenschappelijk onderzoek wordt bepaald of de re-integratiemethode is geslaagd.

Deze video geeft meer informatie (opgenomen tijdens de lancering):