Het Leergarantiefonds

Het Leergarantiefonds richten we op voor en samen met organisaties die leer-werk- of ontwikkeltrajecten bieden en zich daarbij hardmaken voor de mensen die nu aan de kant staan en graag willen werken. Met dit fonds gaan we de strijd aan met de bureaucratie en maken we gezamenlijk inzichtelijk dat de slagkracht (impact) vergroot wanneer de procedures niet leidend zijn. Dit fonds maakt het mogelijk dat mensen direct, onafhankelijk van instanties, kunnen starten in een leer-werktraject. Dus als men wil, gaat men werken, de bureaucratie komt daarna. Het streven is om dit experiment met vijf of zes ondernemers te starten en toe te werken naar zelfstandig functionerende lokale fondsen met centrale ondersteuning waarin jaarlijks honderden mensen geholpen worden en knelpunten blootgelegd.

Achtergrond

Het Leergarantiefonds is een doorontwikkeling van het Leergarantieplan van Bakkerij Driekant uit Zutphen. Het begon allemaal enkele jaren geleden in Zutphen. Bakkerij Driekant bakt niet alleen lekkere broden en andere heerlijke lekkernijen, maar biedt ook mensen een opstap naar de arbeidsmarkt. Het is ook een leer-werkbedrijf. Iedereen die bij hen aanklopt en waar plek voor is, wordt geholpen. Driekant richtte hiertoe een eigen Leergarantieplan op. Men was de bureaucratie spuugzat. Continu veranderende spelregels, wisselende financiële bijdragen, ontoereikende budgetten en steeds veranderende eisen zorgden ervoor dat steeds meer mensen knel kwamen te zitten tussen bureaucratie en perspectief. Er werd een fonds opgericht waarin naast Driekant zelf ook derden aan konden bijdragen. Bedrijven, ouders, sympathisanten, kortom, iedereen kon hier geld in stoppen. Driekant werd hiermee minder afhankelijk van officiële instanties die bepaalden wie wel mocht, wie niet, wanneer enzovoorts. Ook werd er een incasso ingesteld, want waar recht was op overheidsmiddelen, werd dit recht ook geclaimd, maar mocht dit onverhoopt niet lukken, dan kwam de persoon die de hulp nodig had, niet in een spagaat.

Start Foundation steunde dit initiatief (we verdubbelden de eigen inzet van Driekant) en wil dit nu in een groter experiment op gaan zetten. Daarvoor zoeken we partners die net als Driekant de mens als uitgangspunt nemen. Die uit eigen middelen een inleg willen doen in hun eigen variant van het Leergarantieplan. Die de ambitie hebben om het huidige systeem ter discussie te stellen.

We zoeken

Leer-werkbedrijven en/of andere soortgelijke initiatieven die veelal afhankelijk zijn van o.a. de bijdragen van gemeenten, UWV of andere overheidsinstellingen en die primair gericht zijn op het ontwikkelen van menselijk potentieel. We vragen een eigen bijdrage van minimaal 20.000 euro en maximaal 50.000 euro. Je ontwikkelt een eigen lokale variant van het Leergarantieplan en stelt al je opgedane kennis en ervaring beschikbaar aan het experiment.

Wij bieden

De begeleiding van het experiment aan en verdubbelen de eigen inleg. Onder de werktitel `Leergarantiefonds’ werken we dan samen aan het doel om dergelijke initiatieven minder afhankelijk te maken van de bureaucratie, zetten we druk op de overheid om de regels aan de mensen aan te passen en niet andersom, en … laten we zien dat het anders kan en moet.