Iets voor een ander betekenen

Van huis uit kreeg Anneke Westerlaken mee dat het belangrijk is iets voor een ander te betekenen. Haar moeder was verpleegkundige en opende een inloophuis aan huis. “Kwam ik uit school, zaten er soms wel tien vreemden in de woonkamer met allemaal een eigen verhaal. Dat leverde bijzondere gesprekken op,” vertelt de vrouw die dit jaar toetrad tot het bestuur van Start Foundation.

Anneke Westerlaken (1983) was op de mavo vastbesloten om pro-deo advocaat te worden. Want behalve dat ze geleerd had dat het belangrijk is iets voor een ander te betekenen, had ze ook de overtuiging dat iedereen recht had op hulp, ook als er wat aan de knikker was. Vol overgave begon ze dan ook aan een mbo-opleiding tot sociaaljuridisch medewerker. Vastbesloten om via het hbo door te stromen naar de universiteit. Maar het liep anders. Gaandeweg kwam ze erachter dat ze de ‘mens-kant’ van haar opleiding vele malen interessanter vond dan de ‘juridische kant.’ Dus koos ze voor de opleiding tot maatschappelijk werker. Iets waar ze tot vandaag de dag profijt van heeft, hoewel haar carrière in een andere richting bewoog.

Frituren

Haar eerste bijbaantje was in de kantine van vakbond CNV waar ze koffiezette. En ook naar hartenlust frituurde, hoewel dat gelet op haar leeftijd van toen 14 jaar eigenlijk niet mocht. Die bond loopt als een rode draad door haar werkzame bestaan. Ze werkte een tijd bij CNV Jongeren, maakte een uitstapje naar branchevereniging Cedris (Sociale Werkvoorziening) en keerde in 2018 terug bij de bond, nu als voorzitter van CNV Zorg & Welzijn (32.000 leden).

De vergelijking met haar vader Anton Westerlaken dringt zich makkelijk op. De in 2017 overleden vakbondsman was immers ook nauw verbonden met het CNV én ook nog eens jarenlang bestuurder bij Start Foundation. Maar Anneke volgt gewoon haar eigen pad. En dat pad kruiste nu eenmaal regelmatig met dat van Start Foundation. “Bij CNV Jongeren was ik ook verantwoordelijk voor de projecten rondom jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Toen hebben we bij Start Foundation een donatie aangevraagd voor een project waarbij boeren Wajong-jongeren naar werk zouden begeleiden. En ook in mijn tijd bij Cedris kwamen we elkaar regelmatig tegen. Het bijzondere aan Start Foundation is dat ze niet bezig zijn met instituties, of de instandhouding daaraan, maar zonder last- of ruggenspraak doen wat zij goed vinden voor een inclusieve maatschappij. Daardoor kunnen ze heel zuiver handelen. En opkomen voor mensen die wat kwetsbaarder zijn. Ze worden soms eigenwijs of eigenzinnig genoemd, maar dat vind ik een onjuiste constatering. Ze doen wat nodig is. Dat is volgens mij niet eigenzinnig, maar gewoon je gezonde verstand gebruiken.”

Geen televisie

Ze noemt Start Foundation dan ook een van de leukste organisaties die ze kent, en maakt met plezier in haar volle agenda ruimte vrij voor de bestuursvergaderingen. Naast haar voorzitterschap bij CNV Zorg & Welzijn is ze ook op andere manieren actief om voor anderen wat te betekenen. Zo heeft ze een adviserende functie bij een organisatie die ondernemingsraden bijstaat, traint ze het voetbalteam van een van haar twee dochters en zit ze in de oudercommissie van een basisschool. “Hoe ik dat allemaal doe? Ik kijk nooit televisie, dan hou je veel tijd over!”