Impact is net als liefde

Impact. Dat woord valt erg vaak in onze sector. Bedoeld wordt: het effect dat je acties hebben op de mensen op wie deze gericht zijn. Maar zelfs die definitie schiet wat tekort. Het begrip is lastig te definiëren en lastig te meten. Wanneer we het erover hebben, spreken we meestal over de randverschijnselen, en het is tegelijkertijd ontzettend belangrijk. Te vaak wordt namelijk maar uitgegaan van vanzelfsprekende effecten. Een onderzoeker zei ooit: “Eigenlijk is impact net als de liefde. Iedereen weet waar het over gaat en niemand kan het exact benoemen.”

Wij bij Start Foundation proberen verschil te maken door eigen initiatieven binnen onze speerpunten te ontwikkelen en activiteiten te ondersteunen die echt verschil willen maken om mensen een beter toekomstperspectief te bieden op werk. Maar hoe bouw je aan creatieve en vernieuwende interventies? Om daar meer inzicht in te krijgen, lanceren we vanaf deze zomer de Start Foundation-impactmonitor.

Met de impactmonitor willen we onder andere weten of een interventie bijdraagt aan iemands zelfvertrouwen en werkgeluk, en of werknemersvaardigheden daadwerkelijk toenemen. Maar minstens zo belangrijk is de vraag wat projecten betekenen voor de manier van werken van organisaties. En of zij in de toekomst eerder mensen met een afstand tot werk aannemen. Door ieder jaar informatie te verzamelen binnen onze eigen initiatieven, onder organisaties en werknemers, kunnen we bovendien allerlei programma- en projectoverstijgende uitspraken doen over effecten in ons werkveld. Zoals inzicht in de vraag wat effectieve manieren zijn om problemen op de arbeidsmarkt op te lossen. En via welke praktijken doelgroepen het beste kunnen worden bereikt, en met welk resultaat. En dat is voor ons als maatschappelijk ontwikkelaar, natuurlijk bijzonder relevant.

De komende tijd zal vooral in het teken staan van het ontwikkelen van de impactmonitor. Hoewel het geen silver bullet is voor het meten van impact – die is er ook (nog) niet –, is het wel een belangrijk startpunt. Begin 2020 komen de eerste resultaten beschikbaar en gaan we op zoek naar manieren om deze resultaten het beste te delen met anderen. De uitkomsten uit de monitor zullen we in ieder geval bundelen in een rapportage die we delen met de buitenwereld. Eerlijk en transparant, zoals wij vinden dat het hoort. Voor ons als innovator wordt het natuurlijk pas echt interessant bij opvallende uitkomsten. Dan willen we weten hoe dit komt. Maar centraal staat altijd de vraag hoe een aanpak het beste werkt en hoe uiteindelijk minder mensen aan de kant staan.

Mocht je meer willen weten, mail naar impact@startfoundation.nl