Interview Emco Groep 🏆 finalist Werkinnovatie Prijs

Provincie Drenthe. Projectidee: NetWerk Emmen.

Emmen kampt met het probleem van zwerfafval en straatvuil in buurten en rond bedrijven. NetWerk Emmen wil die misstand aanpakken. Het gaat twee speciale teams inzetten die er in de wijk Angelslo en op het bedrijventerrein Bargermeer eens stevig met de bezem doorheen gaan. Het afval dat ze verzamelen, wordt gescheiden en waar mogelijk voor hergebruik aangeboden. Het werk zal worden uitgevoerd door mensen die nauwelijks kansen krijgen op de arbeidsmarkt. ‘Zonder onze inzet zal het zwerfafval voorlopig niet uit het straatbeeld verdwijnen.’

'Schoon, veilig én banen voor mensen die al lang aan de kant staan'

Een schone en veilige leef-, woon- en werkomgeving staat hoog op het verlanglijstje van de burgers en bedrijven in Emmen. ‘Want als het een zootje op straat is, werkt dat ook door in de hoofden van de mensen’, aldus Jan Edzes, de directeur van de EMCO Groep, het sociaal ontwikkelbedrijf van Emmen. Dat bracht hem op het idee van NetWerk Emmen: mensen die al lang zonder werk zitten, gaan in wijken en op bedrijventerreinen zwerfafval inzamelen, scheiden en hergebruiken waar dat kan. ‘We maken banen voor mensen met achterstand op de arbeidsmarkt, en we pakken tegelijk een maatschappelijk probleem aan waar iedereen last van heeft.’ NetWerk Emmen gaat van start met twee ploegen van acht tot tien afvalophalers die voor 32 uur in de week op de loonlijst komen te staan.

‘Onder deskundige begeleiding gaan die teams rondlopen en rondrijden op zoek naar vuil op straat. Het afval dat ze ophalen, wordt op verschillende locaties in de stad verder verwerkt’, zegt Edzes. De rekrutering van de medewerkers verloopt via MENSO, voorheen de afdeling Werk en Ontwikkeling van de sociale dienst van Emmen. ‘We kijken vooral naar de personen die ver van regulier werk af staan, maar met goede voorlichting, coaching en training zo’n baan aan moeten kunnen’, zegt Heidy Postma, directeur van MENSO. ‘Als iemand zich aanmeldt, binnen de doelgroep die we beogen, kan hij meteen aan de slag. Wie het eerst komt, het eerst maalt.’

NetWerk Emmen moet zich na een aanlooptijd van twee jaar zelf kunnen bedruipen. De aanstelling van een parttime chef, teambegeleiders, projectleider en jobcoach zit in de pen. Edzes is nu, samen met de partners, bezig bedrijven warm te maken voor  een abonnement  op deze dienst. ‘Er is in Emmen een breed draagvlak voor dit project, hebben we gemerkt. We werken samen met de gemeente en Ondernemend Emmen, waarbij driehonderd bedrijven zijn aangesloten. McDonald’s betaalt al een bescheiden vergoeding voor deze dienstverlening, maar dat moet meer worden. Ook met Kentucky Fried Chicken zitten we aan tafel. Een opsteker is dat twee woningbouwverenigingen inmiddels zijn aangeschoven. Die willen het NetWerk inschakelen om vervuilde tuinen bij huurwoningen schoon te maken.’

Edzes staat een groeimodel voor ogen. ‘We beginnen in de wijk Angelslo en op het bedrijventerrein Bargermeer. Als we dat kunnen behappen, nemen we er in 2022 een andere wijk bij en een jaar later nog een. NetWerk Emmen vergt een extra investering van ruim vijf ton per jaar. De eerste periode betalen we zelf, daarna moet er voldoende geld uit de markt komen. Daarom is die prijs van Start Foundation zo belangrijk. Als we die winnen, kunnen we een vliegende start maken. Bovendien zijn continuïteit van activiteiten en duurzame banen belangrijk, want zwerfafval zal voorlopig niet uit het straatbeeld van Nederland verdwijnen.’

Over de Werkinnovatie Prijs

De Werkinnovatie Prijs 2020, in het leven geroepen door Start Foundation in samenwerking met Cedris, kent 10 finalisten die met hun projectidee meedingen naar 1 miljoen euro. Deze finalisten zijn geselecteerd uit maar liefst 62 projectideeën, variërend van nieuwe banen in de circulaire economie tot nieuwe banen in de ouderenzorg. De uitdaging voor de finalisten is nu om het idee uit te werken naar een hiervoor haalbaar businessmodel. Deze wedstrijd verbindt het creëren van betaalde banen voor mensen met minder kansen met de maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan. In januari 2021 worden de winnaars bekend gemaakt op www.werkinnovatieprijs.nl.