Jaarverslag 2020

De feiten en cijfers over 2020 vind je in dit jaarverslag. Kort en krachtig zoals je van ons gewend bent. Heb je specifieke vragen? Dan kun je die gewoon stellen via onze gebruikelijke contactkanalen.

Aan een crisis zit soms ook een mooie kant

Een jaar vol vraagtekens. Dat was 2020 voor Jos Verhoeven, de directeur van Start Foundation. Corona trekt nog steeds een diep spoor door de economie en de samenleving. Ook projecten waar de maatschappelijk ontwikkelaar bij betrokken is, werden daardoor geraakt. Maar het slagveld overziende, overheerst bij hem geen mineurstemming.

  

In 2020 is in totaal 1.871.133 euro toegekend aan innovatiedonaties (totaal 25). Totaal 2.565.000 euro werd toegekend aan innovatiekredieten (totaal 10).Totaal 25% van deze initiatieven hebben we zelf ontwikkeld. In 2020 zijn 36 initiatieven die in het verleden een donatie of krediet kregen, afgesloten.

Met ingang van 2018 mag het vermogen volledig ingezet worden voor de missie van Start Foundation. Er zal rekening gehouden worden met een continuïteitsreserve voor vijf jaar. Door dit besluit is er met ingang van 2018 geen budget toegekend voor de bestedingen aan de doelstelling. Immers, behoudens de continuïteitsreserve voor vijf jaar, is het motto: whatever it takes ...

Voor een scherpere focus hebben we een aantal speerpunten gekozen voor 2020 (en de komende jaren). Twee ervan richten zich op de lange termijn: de programma’s Open Hiring® en Parallelle Arbeidsmarkt. We namen halverwege 2020 afscheid van ons eerdere beleid ten aanzien van de specifieke doelgroepen: ex-gedetineerden en oudere werkzoekenden.

We hebben behoorlijk van hun netwerk kunnen profiteren

Hilal Makhoukhi, CurrentWerkt

  

Onderzoek

Voor het programma Open Hiring® hebben we in 2020 onze zogeheten pilotfase afgerond. Ons Open Hiring-avontuur begon in 2016 en vier jaar na dato hebben we de balans opgemaakt. We hebben Nederland kennis laten maken met de baan zonder sollicitatiegesprek. Het biedt werkzoekenden en bedrijven nieuwe perspectieven.

Daarnaast is onderzoek gedaan naar de eerste twee pilots met basisbanen in Nederland. 

Start Foundation zet veel in op de bestrijding van discriminatie en het creëren van nieuw werk voor hen die nu niet aan de bak komen. Dat trok in 2020 nogal wat aandacht en waren ook onderwerp van eigen publicaties.

In het laatste kwartaal van 2020 werd de koers van Start Foundation aangepast. Wij willen op onze eigen onafhankelijke manier mensen kansen bieden op de arbeidsmarkt. Desnoods op de barricaden, in de rechtszaal of via de media.

Organisatie

Formatie

In 2020 verwelkomden we vier nieuwe collega’s en namen we van zeven collega’s afscheid. Op 31 december 2020 telde Start Foundation 10 fte in dienst en waren er zestien medewerkers werkzaam voor Start Foundation. Van de werknemers had 90% een contract voor onbepaalde tijd. De werkervaringsplaats werd vanaf medio april ingevuld (0,8 fte) via de maatschappelijke organisatie CTalents BV. Naast de vaste formatie maakten we gebruik van de diensten van vier zzp’ers voor gemiddeld 2,1 fte.

Er werd goed naar ons geluisterd

Monique Ravenstijn, JUMBO

Bestuurlijk model

Per balansdatum bestond het bestuur uit: 

  • Dhr. Staf Depla, voorzitter

  • Mw. Annemarie van Gaal, vicevoorzitter

  • Dhr. Rens van Tilburg, penningmeester

  • Dhr. Ron Steenkuijl

  • Mw. Anneke Westerlaken

  • Mw. Leonie Belonje