Kosten-batenanalyse basisbaan

Het fenomeen van de zogeheten basisbaan mag zich in toenemende mate in belangstelling verheugen. Dat vinden wij van Start Foundation a priori positief. Immers, zoveel mogelijk mensen via werk aan de samenleving mee laten doen is belangrijk. Juist ook voor mensen die weinig kans maken op de reguliere arbeidsmarkt. Wij spannen ons daar al jaren voor in.

Maar we moeten kritisch blijven en onszelf niet te snel rijk rekenen. Wij deden onderzoek naar de eerste twee pilots met basisbanen in Nederland. Dit onderzoek uitgevoerd door onderzoeksinstituut Ecorys bij twee pilots van de basisbaan, laat zien dat dan de baten van maatschappelijk waardevol werk substantieel hoger zijn dan de kosten. Maatschappelijk waardevol werk betrof hier specifiek het verbeteren van wijken en buurten. Dat is goed nieuws. Maar let op: de kosten en de baten zijn oneerlijk verdeeld. De gemeente maakt de kosten, terwijl de baten bij andere stakeholders vallen.

Om die reden pleiten wij al langer voor het ontwerpen van nieuwe initiatieven voor maatschappelijk waardevol werk waarbij meerdere belanghebbenden betrokken zijn en baten en lasten gezamenlijk gedeeld worden. Zonder publiek/private samenwerking met een eerlijkere verdeling van de kosten en de baten is o.i.  geen duurzame businesscase mogelijk.

Om die reden blijven wij als Start Foundation zoeken naar meer evenwichtige businesscases van maatschappelijk waardevol werk zodat deze duurzaam kunnen worden opgezet.

Hieronder is de publieksversie van het onderzoeksrapport opgenomen.

Kosten-batenanalyse basisbaan

Lees de online publieksversie.

Wil je het originele onderzoeksrapport ontvangen? Vraag deze hier aan.

Auteurs

  

Algemeen directeur