Maatschappelijke investeringen

Start Foundation wil met zijn activiteiten zoveel mogelijk mensen die langs de kant staan, bereikt hebben. Dat kan zijn door banen voor hen te realiseren, hun positie op de arbeidsmarkt te verstevigen of door een match tussen werkzoekenden en werkgevers tot stand te brengen.

Dit willen wij als maatschappelijk ontwikkelaar realiseren door kaders los te laten, verandering op gang te brengen, ons in het publieke debat te mengen en de politieke beleidsagenda te beïnvloeden.

Ook in 2022 werkten we aan twee grote, door Start Foundation zelf geïnitieerde programma’s:

In 2022 is er voor een totaalbedrag van € 5.210.681 uitgegeven, waarvan € 4.473.381 aan innovatiedonaties en € 737.300 aan innovatiekredieten toegekend.  

2022: Verdeling in % van toegekende bedragen per strategische lijn 
Afgesloten projecten

In 2022 zijn er 24 projecten, 13 innovatiekredieten, 2 MRI kredieten en 9 innovatiebijdragen afgesloten.

Mission Related Investments

In 2022 zijn er voor MRI geen toekenningen meer geweest. Vanaf 2018 werden deze niet meer toegekend.

Op 31 december 2022 stond € 591.667 aan MRI-kapitaal uit en werd er een rendement behaald van € 37.728.